Afval van plastic, metaal en drankkartons in Middelburg steeds vaker afgekeurd vanwege vervuiling

Inwoners van Middelburg gooien steeds vaker ander afval dan plastic en metalen verpakkingen en drinkkartons (PMD) in de ondergrondse containers. Het gevolg: de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) keurt op dit moment bijna alle PMD-afval uit Middelburg af. Het is voor verantwoordelijk wethouder Eduard Smit aanleiding om een brandbrief aan de gemeenteraad te sturen.

Volgens Smit heeft de ZRD eind vorig jaar de controle op PMD-afval verbeterd. “Vanaf dat moment worden in toenemende mate vrachten PMD van Middelburg afgekeurd”, zo schrijft hij de gemeenteraad. “De laatste weken worden er bijna geen vrachten meer goedgekeurd. Wij zijn hierdoor overvallen. De effecten voor het milieu en de kosten zijn van dergelijke aard dat wij het nodig vinden u hierover te informeren.”

120 ondergrondse containers

Middelburg zamelt via 120 ondergrondse containers PMD in. Inwoners hebben een ‘druppel’ waarmee ze de container kunnen openen. De volle containers worden naar de ZRD in Goes vervoert en vervolgens naar een verwerkingsbedrijf in Duitsland. Tenminste, als de ZRD het afval goedkeurt. PMD moet uit ten minste 85 procent kunststoffen, metalen of drankenkartons bestaan. Ook moeten de verpakkingen ‘schud-, schenk- of schraapleeg’ zijn en niet langer zijn dan 75 cm, niet meer dan 500 gram wegen en een inhoud van ten hoogste 5 liter hebben.

Wethouder Smit schrijft aan de Middelburgse gemeenteraad dat PMD-afval wordt gekeurd door het te bekijken en te wegen. “Aangezien PMD relatief licht is ten opzichte van ander afval zorgen kleine partijen restafval voor de afkeuring van grote partijen PMD. Hiermee gaan grondstoffen verloren, zijn er extra kosten en minder inkomsten, is het slecht voor het milieu en worden goede intenties van inwoners teniet gedaan.”

Strenger toezicht

De gemeente Middelburg wil de hoeveelheid schoon PMD vergroten, onder meer door scherper te controleren op het gebruik van de druppel. Wethouder Smit: “Het afgelopen jaar hebben we 10 procent PMD ontvangen, zonder dat daarvoor de druppel is gebruikt. We zien dit oplopen.” De gemeenten wil met het strengere toezicht beginnen in het centrum en daarna in de rest van de stad. Daarnaast zal PMD op locaties met veel vervuiling apart worden ingezameld. Verder worden vrachten vanaf nu al in Middelburg gewogen en niet pas bij de ZRD in Goes.

Onbewuste en bewuste vervuilers

Middelburg maakt onderscheid tussen ‘onbewuste’ en ‘bewuste’ vervuilers. De eersten zullen via social media, de Bode, de gemeentelijke website, posters aan lantarenpalen en borden aan vuilniswagens worden gewezen op de Afvalwijzer App. Hierin kun je zien welk afval op welke manier moet worden aangeboden. Ook zoekt men ‘samenwerking met sleutelfiguren in de gemeente om specifieke doelgroepen te benaderen’. Bewust vervuilers zullen met ‘gerichte handhavingsacties’ worden aangepakt.

Foto: Adrie Boxmeer