Weer geld voor verkrotte woningen

De Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 1 maart 2023 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan woningeigenaren helpen bij het slopen, vervangen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal € 820.000 beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 820.000 euro beschikbaar. Aanvragen kan van 1 maart tot en met 1 november 2023. Het subsidieaanvraagformulier vindt u op www.zeeland.nl/piw(externe link).

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Sloop van een of meer particuliere woningen
 • Samenvoeging van twee of meer particuliere woningen
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen
 • Levensloopbestendig en/of energieneutraal maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

 • Het moet gaan om een woning (dus bijvoorbeeld geen schuur of winkel)
 • De woning is gebouwd vóór 1980
 • (WOZ)-waarde is maximaal € 250.000
 • U moet eigenaar zijn van de woning
 • Project mag nog niet begonnen zijn
 • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar klaar zijn.

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem dan vooral contact op met de gemeente Veere. zij nemen graag de tijd voor u.

©Pixabay