SGP-raadslid Lilian Janse: ‘Vlissingen verwijderde onterecht terrassen op boulevard tijdens Rescue 2023’

De gemeente Vlissingen heeft onterecht horecaondernemers bevolen om hun terras op de boulevard te verwijderen tijdens Rescue 2023. Dat vindt SGP-raadslid Lilian Janse. Zij kaart de zaak vanavond aan tijdens de raadscommissie Algemeen en Sociaal.

Op 9 augustus 2023 vond op de boulevard in Vlissingen Rescue Zeeland plaats, het grootste evenement op het gebied van hulpverlening in Nederland. Dat gebeurde voor het eerst sinds 2018, corona maakte het in de jaren daarna onmogelijk. In 2022 stond Rescue eigenlijk ook op de agenda. Maar op het laatste moment verbood de burgemeester het, omdat volgens hem de veiligheid van de bezoekers onvoldoende gegarandeerd was.

Niet iedereen was tevreden

Vorig jaar ging het dus eindelijk weer door. Maar liefst 50.000 bezoekers keken op de boulevard naar diverse shows onder fantastische weersomstandigheden. Iedereen tevreden, dus? Dat niet, want de horecaondernemers op de boulevard hoorden twee weken voor het evenement dat ze hun terras moesten verwijderen tijdens Rescue vanwege de veiligheid.

De gemeente vreesde dat met de te verwachten grote opkomst mensen in het gedrang zouden kunnen komen als er op de boulevard ook terrassen stonden. Daarom moest de doorgang te allen tijde vrij blijven. Het besluit van de gemeente betekende voor de terraseigenaren echter een flinke financiƫle strop.

SGP-raadslid Lilian Janse is het niet eens met de beslissing van gemeente en brengt het nu ter tafel, met oog op toekomstige evenementen. De veiligheid van zo’n groot evenement staat voor haar niet ter discussie. Maar het argument van een vrije doorgang gaat wat haar betreft niet op. “Op de plek waar eerst een terras was, stond tijdens Rescue een foodtruck, op andere plekken stonden bussen of kramen. Kortom, er was nog steeds geen sprake van een vrije doorgang.”

Volgens Janse hadden ook bezoekers van Rescue weinig begrip voor het verwijderen van de terrassen. “Het was die dag prachtig weer, volop zomer. Veel mensen hadden wel zin gehad in een koud drankje op de boulevard.”

Janse is ook kritisch over op hoe de gemeente de horecaondernemers heeft ingelicht. “Dat was eenrichtingsverkeer. De gemeente is hierover nooit in gesprek gegaan met de ondernemers. Terwijl als Vlissingen de evenementenstad van Zeeland wil worden, wat de ambitie is, dan heb je de ondernemers hierbij hard nodig.”

‘Verbindend leiderschap’

De SGP dient vanavond tijdens de commissievergadering een motie in waarin ze het college van burgemeester en wethouder (B&W) verzoekt om bij de organisatie van dergelijke grote evenementen alle partijen zo vroeg mogelijk te betrekken. “Ik noem dat verbindend leiderschap.”

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op 1 februari over de motie stemt.