Gemeenteraad Vlissingen: inkomensgrens moet omhoog

De gemeenteraad van Vlissingen wil de inkomensgrens voor sociale minima verhogen, ter bestrijding van de armoede. Een motie daartoe werd donderdagavond 4 april besproken in de raadscommissie Algemeen & Sociaal.

Tijdens de gemeenteraadsvergaderingen van vorige maand bleek al dat er binnen de raad voldoende draagvlak is voor verhoging van de inkomensgrens. Oppositiepartijen kwamen toen met een motie om de inkomensgrens tot tenminste 120 procent te verhogen. De coalitiepartijen kwamen nog met een amendement. Die voorstellen leidden toen echter niet tot een stemming. Maar er lag ook een wens om voor verhoging van de inkomensgrens naar 130 procent te gaan en voor minima met kinderen zelfs tot 150 procent.

PvdA, SGP en VVD kwamen donderdagavond 4 april met een concept-motie. Gemeenten hebben een zekere beleidsvrijheid bij het bepalen van de inkomensgrens. Punt zijn de mogelijke financiële beperkingen voor de gemeente. Een verhoging met tien procent kost de gemeente al 1,3 miljoen, zo werd berekend. Dat benodigde extra geld zal waarschijnlijk wel van Den Haag moeten komen. Vlissingen zelf heeft dat geld niet zeker, als de inkomensgrens wordt verhoogd tot 130 procent. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april moet de raad tot een beslissing komen.

Er was wat gesteggel over de inhoud van de nieuwe motie ten opzichte van de vorige motie met de partijen SLF en POV, zegt VVD-fractievoorzitter Albert van der Giessen. “We vroegen hen over hun schaduw heen te stappen. Maar de meeste partijen staan in principe positief tegenover de verhoging.”