SGP Middelburg bezorgd over oplopen achterstallig onderhoud aan wegen, kades en riool

De SGP in Middelburg vraagt aan het dagelijks gemeentebestuur hoe ze het achterstallig onderhoud aan wegen, kades en gebouwen wil uitvoeren. Dat is hard nodig, volgens raadslid Corné de Voogd.

“Vorig jaar waren er 27 projecten voor wegenonderhoud gepland. Daarvan zijn er maar 11 uitgevoerd. Hierdoor is het achterstallig onderhoud in de gemeente opgelopen tot 18 procent, ver boven de kritische grens van 10 procent die de provincie als toezichthouder hanteert”, aldus de Voogd.

Gevaarlijke situaties

Het oplopen van de hoeveel achterstallig onderhoud kan tot gevaarlijke situaties leiden, benadrukt De Voogd. “Denk aan gaten in de weg, maar ook het gevaar op instortende kades. Middelburg hanteert bij de inspecties van kades het zogenaamde ‘piepsysteem’ waarbij wordt ingegrepen als er uit een melding iets mis blijkt te zijn. Dat systeem is een historische stad als Middelburg onwaardig. En het is vragen om ongelukken.”

Afkoppelen riool

Verder moet Middelburg elk jaar 3,3 hectare van de verharde bodem afkoppelen van het riool, zodat regenwater niet meer in de afvalzuiveringsinstallatie in Ritthem verdwijnt, maar terug in de natuur komt. De Voogd: “Daarvan is in 2022 maar 0,3 hectare gerealiseerd. Dan kun je prachtige milieudoelstellingen hebben, maar op deze manier gaat het niet lukken”.

Het afkoppelen van regenpijpen van het riool heeft ook nog een ander voordeel. Bij extreme regenval bestaat de kans dat het riool de enorme hoeveelheid hemelwater niet kan verwerken. Rioolwater stroomt dan via losgeslagen putdeksels de straten in, maar ook via toiletten en wasbakken gebouwen in. Gisteren gebeurde dat nog tijdens extreme regenval op diverse plaatsen in Zeeland.

‘Alles op alles zetten’

Het College van Burgemeester & Wethouders geeft als verklaring voor het opgelopen onderhoud dat er te weinig capaciteit aan mensen is om het uit te voeren, zowel in de ambtelijke organisatie als bij uitvoerders. De Voogd snapt dat dit niet makkelijk is op te lossen. “Als het eenvoudig zou zijn, zou er geen probleem zijn geweest. De gemeente moet desondanks alles op alles zetten om het aan te pakken door meer ambtenaren hiervoor aan te stellen en ingenieursbureaus en aannemersbedrijven met elkaar te laten samenwerken.”

De slechte toestand van de wegen in Middelburg kan tot gevaarlijke situaties leiden (foto Omroep Zeeland)