Ruim 1,1 miljoen voor sloop en tijdelijke huisvesting Versluysschool Aagtekerke

Meerdere fracties in de Veerse gemeenteraad schrokken van de kosten voor tijdelijke huisvesting van leerlingen van de Versluysschool in Aagtekerke. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie maatschappelijke ontwikkeling van 14 mei. Deze kosten vallen met ruim een miljoen euro fors uit.

In juli 2023 heeft de Veerse gemeenteraad ingestemd met vervangende nieuwbouw voor de Versluysschool. Daarvoor heeft zij een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In overleg is besloten dat de school bouwheer is. Tussen de gemeente Veere en het bestuur van de school is een bouwrealisatie-overeenkomst gesloten. Vanuit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs draagt de gemeente alle kosten voor de tijdelijke huisvesting en sloop. De bouwheer ontvangt voor de kosten een vergoeding gebaseerd op feitelijke kosten. De kosten worden geraamd op 1.131.635 euro. Voorgesteld wordt om dit te dekken vanuit de reserve maatschappelijke voorzieningen.

Voorafgaand aan de commissievergadering volgde een korte presentatie van het ontwerp en de nieuwbouwplannen door een adviseur van de gemeente. Het uit 1978 stammende schoolgebouw zal in maart 2025 worden gesloopt. In april moet de nieuwbouw beginnen, zodat die in het schooljaar van 2026-2027 in gebruik kan worden genomen.

Kritisch

Onder meer CDA, D66 en PvdA-GroenLinks toonden zich kritisch. De kosten van de tijdelijke huisvesting, die wordt gehuurd van de gemeente Reimerswaal, bedragen alleen al 212.000 euro. Daar komen kosten voor onder meer opbouw, demontage, sloopkosten voor het oude gebouw, huur van de grond, vergunningen, nutsvoorzieningen en projectmanagement bij. Peter Meijs (PvdA-GroenLinks) pleitte ervoor pas op de plaatst te maken. Hij vroeg zich af of alternatieven goed zijn onderzocht. Zijn fractie miste inzicht in het totaalplaatje. “Ons doel is niet vertragen van de voortgang, maar het gaat wel om centen van de gemeente.”

Johan Sanderse (CDA) was ook erg geschrokken van de kosten en vroeg zich af of die nog verder gaan oplopen. “Is nieuwbouw, op deze locatie wel verstandig?’, vroeg hij. “Dit is geld dat we graag aan onderwijs zouden uitgeven.” Jacco van Maldegem (D66) viel ook over het al dan niet terzijde schuiven van de Europese regels rond het gemeentelijk inkoopbeleid.

Stijn van Kervinck van coalitiepartij Hart voor Veere vroeg de critici wat het alternatief dan was. Volgens Leon Mulder (SGP) zijn de kosten een uitvloeisel van het genomen raadsbesluit. “Dat kost nu eenmaal geld”, gaf hij aan. Wethouder Bert Tuk antwoordde dat de ruim 212.000 euro huur die de gemeente Reimerswaal vraagt voor de tijdelijke units nog een vriendenprijs zijn. Ook verdedigde hij de kosten voor noodzakelijke vergunningen en andere zaken. De gemeenteraad zal 30 mei een besluit nemen.

Het gemeentehuis van Veere. Foto: Omroep Zeeland