Middelburg zoekt creatieve ideeën vanuit samenleving voor nieuw evenementenbeleid

Het bestaande evenementenbeleid van de gemeente Middelburg stamt uit 2002 en is wel toe aan wat vernieuwing, stelt het college van B en W. De gemeente vraagt daarom via een online of papieren vragenlijst om creatieve ideeën vanuit de samenleving, maar wil ook weten hoe mensen evenementen in de stad ervaren.

De laatste jaren is Middelburg steeds meer gastheer geworden voor goed bezochte evenementen, zegt wethouder Rutger Schonis. Dat wordt gewaardeerd door zowel inwoners als bezoekers van de Zeeuwse hoofdstad. Van inwoners hoort hij nu graag hoe zij het ervaren. Missen zij evenementen in het aanbod? Vinden ze het te druk? Of moeten er juist meer evenementen worden georganiseerd? Vanuit het startgesprek met organisatoren en ondernemers en uit de behandeling van de startnotitie in de gemeenteraad kwam bijvoorbeeld naar voren er meer moet gebeuren voor jongeren.

Afspiegeling

Ook schrijft het college dat evenementen een afspiegeling moeten zijn van de Middelburgse samenleving. “We willen evenementen niet alleen maar voor toeristen organiseren, of alleen voor onze inwoners. We streven naar evenementen die zoveel mogelijk aansluiten bij een brede doelgroep.”

Tijdens een startbijeenkomst dit voorjaar in muziekpodium De Spot zijn wensen en ideeën van organisatoren, ondernemers en verschillende maatschappelijke organisaties over evenementen opgehaald. Binnenkort gaat de gemeente weer met deze ‘stakeholders’ in gesprek, zegt Schonis. “Dan moeten de eerder besproken ideeën wat verder worden uitgediept.”

Voor 25 juni

De gemeente hoopt ook antwoorden te krijgen via de enquête onder de inwoners en organisaties, zegt Schonis. Die enquête is sinds vorige week op de website van de gemeente te vinden. Er kan gereageerd worden tot en met 25 juni. Dat is dus al snel. De inbreng van de inwoners zal uiteindelijk worden samengevat en terug gekoppeld aan de gemeenteraad. Het invullen van de enquête gebeurt anoniem, tenzij je zelf aangeeft in gesprek te willen gaan met de gemeente. Tenslotte gaat de gemeente de inbreng inventariseren, beoordelen en vervolgens al dan niet in het evenementenbeleid verwerken.

12 minuten

“We zijn vooral op zoek naar leuke en creatieve ideeën vanuit de samenleving”, zegt Schonis. Ook organisatoren van evenementen kunnen de enquête invullen. Daarvoor is een speciale optie in de vragenlijst aangebracht. Invullen kan online via www.middelburgontmoet.nl/evenementenbeleid, maar je kunt ook een papieren versie opvragen via communicatie@middelburg.nl. Het invullen duurt ongeveer 12 minuten. Eind dit jaar wordt het vernieuwde evenementenbeleid ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Middelburg kent een behoorlijk aantal jaarlijkse evenementen, maar het beleid is aan een opfrisbeurt toe. Foto: Peter Urbanus