Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling positief over leegstandsverordening Veere

Veere wil leegstand in de gemeente tegengaan met een leegstandverordening. Als een pand langer dan een halfjaar leeg staat kan de gemeente de eigenaar een boete opleggen. Maandagavond 17 juni sprak de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de Veerse gemeenteraad over de Leegstandsverordening 2024.

Binnen de gemeente Veere staat een klein aantal woningen al heel lang leeg, bijvoorbeeld in de Banckertstraat in Koudekerke, Oudestraat in Veere en de E.D. van den Broeckestraat in Oostkapelle. Volgens de gemeente is het hoog tijd dat dit wordt aangepakt. “Veel van deze woningen gaan er in kwaliteit op achteruit, omdat er geen actief gebruik van wordt gemaakt. Door middel van de leegstandsverordening kunnen we mogelijk verdere verkrotting voorkomen”, zo schrijft het college van burgemeester en wethouders (B en W) aan de gemeenteraad.

Vertraging

Als een pand langer dan een halfjaar leeg staat kan de gemeente de eigenaar een boete opleggen. Die kan oplopen tot 5150 euro voor een woning en 10.300 voor gebouwen. Met de leegstandsverordening kan de gemeente ook een nieuwe huurder voordragen aan de eigenaar van de leegstaande woning. Wel is B en W realistisch over de mogelijkheden van de verordening. “Ondanks de intentie van de leegstandsverordening kan het in de praktijk lastig blijven een woningeigenaar in beweging te brengen. Het gehele proces van leegmelding tot aan het daadwerkelijk kunnen voordragen van een huurder kost veel tijd. Er bestaat een risico dat het proces vertraging oploopt, omdat een woningeigenaar niet actief meewerkt.”

Termijn

De commissieleden konden zich grotendeels vinden in het voorstel. Leegstaande woningen, zoals in de Banckertstraat in Koudekerke, zijn een doorn in het oog. Pieter Wisse (CDA) stelde wel voor om tijdelijk leegstaande pastorieën van kerken hiervan uit te zonderen. Een pastorie kan enige tijd leegstaan als een kerk op zoek is naar een nieuwe dominee, schetste hij. Maar vooral vroeg raadslid zich af hoe de gemeente de leegstandsverordening denkt te gaan handhaven. De VVD vroeg aandacht voor de termijn. Leegstand binnen een half jaar moeten melden bij de gemeente is wat kort, dacht raadslid Marja Osté-Aarnoutse. Als voorbeeld noemde ze een ouder die overlijdt of naar een verzorgingshuis gaat en de kinderen die tijd nodig hebben om alles te regelen. “Een half jaar is dan zo voorbij.” Ze vreesde een extra belasting voor inwoners en het gemeentelijk apparaat.

Geen toverstafje

Stijn van Kervinck (Hart voor Veere) vond de termijn van een half jaar ook erg kort en pleitte voor een jaar of zelfs anderhalf jaar. Maar de partij staat verder geheel achter de verordening. Jacco van Maldegem (D66) eveneens, maar hij waarschuwde er wel voor een verordening als deze een toverstafje te zien. “Probeer ook niet allerlei uitzonderingen te verzinnen en ga er mee aan de slag. Dan kijken we later naar de knelpunten.”

Wethouder Rene de Visser waarschuwde dat handhaving inderdaad extra capaciteit gaat kosten. “Maar we ergeren ons allemaal aan panden die al zo lang leeg staan. Daar is dit een instrument voor, maar inderdaad geen toverstafje. De termijn van zes maanden hebben we gehaald uit de VNG-modelverordening en de Leegstandswet. En hoeveel moeite is het om het even te melden aan het gemeentehuis, ook bij familieomstandigheden? En de Banckertstraat laten we niet los.”

Leegstaande woningen in de Banckertstraat in Koudekerke zijn al jaren een ergernis. Foto: Peter Urbanus