Raad wil openheid over nieuw azc Middelburg: ‘Noem de locaties gewoon’

Een meerderheid van de Middelburgse gemeenteraad wil de bevolking eerder betrekken bij de keuze voor een locatie van een nieuw asielzoekerscentrum. Dat bleek gisteravond tijdens de raadscommissie Algemeen Bestuur. Het college van B&W wil juist eerst een keuze maken en dan pas de inwoners inlichten. Anders zou er onnodige maatschappelijke onrust kunnen ontstaan. Het nieuwe azc moet op 1 juli 2025 opengaan, ter vervanging van het huidige.

Raadslid Wim Kant (CDA) verweet het college in de praktijk niet te doen wat het zegt. “U heeft de mond vol over participatie, de burgers zo vroeg mogelijk betrekken bij beslissingen. Maar in het raadsvoorstel schrijft u letterlijk: ‘We verwachten niet dat een participatietraject waarin inwoners kunnen meedenken over waar het azc moet komen, tot een gedragen uitkomst zal leiden. Het college denkt daarom dat dit geen meerwaarde heeft.’ Heeft u zo weinig vertrouwen in de bevolking? Bent u bang voor maatschappelijke onrust? Het slechtste dat kan gebeuren is dat je het oneens bent met elkaar. Dat moet kunnen bij democratische besluitvorming.”

Twee keer zo groot

Het was kritiek die breed werd gedeeld in de raad. Ook hadden raadsleden moeite met de beoogde omvang van 3 hectare, ongeveer het dubbele van het huidige azc. Jesse Aarnoutse van de Lokale Partij Middelburg (LPM): “Er zijn maar weinig locaties van zo’n omvang in Middelburg. Ik ken er maar twee: het voormalige politiebureau in de Buitenhovenlaan in Dauwendaele en het terrein aan de Walcherseweg waar een kerk had moeten komen. Wellicht zijn er nog een paar, maar noem ze gewoon.”

Wethouder Jeroen Louws (GroenLinks/PvdA) liet zich niet uit de tent lokken. “Van de twee locaties die u noemt, is het terrein van de kerk niet in het bezit van de gemeente, een van de criteria die we aan een locatie stellen. Volgens de Gemeentewet is aanwijzing van een locatie voor een azc de bevoegdheid van het gemeentebestuur. Wij komen met een voorstel, de gemeenteraad geeft zijn mening en daarna nemen wij een definitief besluit. Uiteraard gaan we dan ook in gesprek met omwonenden. Ik ben vroeger communicatieadviseur geweest. Ik weet dat je door al vroeg allerlei locaties te noemen je veel onrust kweekt in de stad.”

Het nieuwe azc moet op 1 juli 2025 zijn deuren openen. Het huidige sluit dan, dat heeft het college al geruime tijd geleden toegezegd. Maar, zo vroegen sommige raadsleden zich af, wat is die toezegging waard als het nieuwe azc dan nog niet klaar is en de gemeente het huidige centrum langer open wil houden? Dat leidde tot een felle woordenwisseling.

Wethouder Louws: “We kunnen asielzoekers dan niet zomaar op straat zetten. Dat vind ik zorgvuldigheid van bestuur.” VVD-raadslid Wilfried Boonman reageerde: “Maar er bestaat ook betrouwbaarheid van bestuur. Die maak je niet groter onder de bevolking als je een belofte niet nakomt.” CDA’er Wim Kant viel hem bij: “Op 1 juli 2025 moet het huidige azc hoe dan ook dicht, dan regelt het COA tijdelijk maar een locatie in een andere gemeente.”

‘Rigide’

Die opstelling ging Arjan Beekman (ChristenUnie) veel te ver: “We hebben het over asielzoekers, medeburgers die al veel ellende hebben meegemaakt. Waarom stelt het CDA zich zo rigide op? Het CDA, notabene. Waar staat die C in de naam CDA dan nog voor?” Dat liet Kant zich niet zomaar zeggen. “De ChristenUnie moet begrijpen dat de ene overtuiging niet beter is dan de andere. Ik heb respect voor ieders mening. Ik zou het op prijs stellen als de ChristenUnie dat ook doet.”

Beekman bond in. “Uiteraard doe ik dat. Ik werd emotioneel, omdat ik zeer betrokken ben bij het onderwerp. Sorry.” Daarop accepteerde Kant de excuses. “Zand erover.”

Aan welke eisen moet het azc voldoen?

De raadscommissie vergaderde gisteravond over de eisen waaraan het nieuwe azc moet voldoen. Een deel van die voorwaarden komt van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA): de locatie moet zo’n 3 hectare zijn, in het bezit van de gemeente en binnen afzienbare tijd beschikbaar. Er moeten 330 asielzoekers kunnen wonen met de flexibele mogelijkheid om 150 tot 200 asielzoekers extra onder te brengen. Verder moet de locatie in de toekomst als normale woonruimte gebruikt kunnen worden. De plek moet in de buurt van scholen en winkels zijn en goed en veilig bereikbaar.

Foto: Het huidige azc in Middelburg (Omroep Zeeland)

Zie hier het overzicht van alle berichtgeving over het AZC