Veel boetes voor foutparkeerders in Veere

In Veere worden behoorlijk veel boetes gegeven voor het neerzetten van een auto op een parkeerplaats bestemd voor vergunninghouders.

Van alle boetes die daar worden uitgedeeld voor het niet opvolgen van een algemeen verkeersbord, gaat 55% naar weggebruikers die het vergunninghoudersbord negeren. Dat blijkt uit cijfers van het CJIB, die door de site Autotrack werden geanalyseerd. In heel Zeeland gaat het om 31,9%. Dit percentage ligt een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,7%.