Raad Veere stemt na stekelige discussie in met goedkeuren bouw nieuw huis eigen wethouder

De Veerse wethouder van Financiën Ruud van Houten (VVD) mag op zijn terrein in Domburg een nieuw, groter woonhuis bouwen. Dat besloot de gemeenteraad gisteravond. Van Houten moet dan wel een oude dienstwoning afbreken. De deeltijdwethouder, die ook recreatieondernemer is, mag zijn mini-camping niet uitbreiden. Hij was zelf niet aanwezig tijdens de raadsvergadering.

De discussie in de raad ging als vaker via de scheidslijn van coalitie en oppositie. Na een heftige discussie onlangs in de commissie Ruimtelijke Ordening (RO) had het college een externe jurist om een second opinion gevraagd. Raadslid Jacco van Maldegem van oppositiepartij D66 vond dat het college het stuk te laat beschikbaar had gesteld en dan ook nog vertrouwelijk. Hij wilde er nog vragen over stellen en stelde daarom voor het raadsvoorstel naar een volgende vergadering te verdagen. Daar bleek geen meerderheid voor.

De coalitiepartijen HVV, SGP, VVD vonden het een goed voorstel. Ze wezen erop dat de aanvraag voor het eerst was ingediend in 2016 en dat het nu, met de nodige aanpassingen, eindelijk tijd werd om een besluit nemen.

‘Knullig en niet correct’

Oppositiepartij DTV beoordeelde de gevolgde procedure als ‘knullig en niet correct”. Toch wilde José de Buck het voorstel wel steunen. “Het nieuwe huis wordt 15 vierkante meter groter, wat eigenlijk niet mag. Maar er zijn elders in de gemeente zogenaamde boerenknechtenwoningen gesloopt en vervolgens veel grotere huizen neergezet. Als we over deze overschrijding moeilijk gaan doen, dan wil niemand meer wethouder wil worden, omdat bouwaanvragen tot heftige discussies leiden.”

Tim de Kraker (HVV) sloot zich daarbij aan. Hij kwam nog terug op de kritiek van D66 over het te laat aanbieden van de second opinion. “Wij hebben het stuk wel gelezen.” Het ontlokte D66’er Van Maldegem de opmerking ‘blij te zijn dat HVV de stukken leest’.

Vlam in de pan

Toen sloeg de vlam in de plan. De Kraker: “Deze sneer accepteer ik niet. Vorige week hebben we als raad intern gesproken over onze mores, hoe we respectvol met elkaar omgaan. Iedereen beloofde het beste. Daar past dit niet bij. Ik zal dan ook niet bij een volgende bijeenkomst zijn over de mores in onze raad.”

Het leidde tot verbaal gehakketak tussen coalitie en oppositie. Burgemeester Frederiek Schouwenaar had er snel genoeg van: “Jongens, ik ben hier de voorzitter. Ik sta dit niet toe.”

‘Gebrek aan actieve herinnering’

Toen was het woord aan wethouder René de Visser (Ruimtelijke Ordening): hij begreep de kritiek van het CDA niet. “U vindt dat er van alles mis is aan dit voorstel. Maar het speelt al sinds 2016, dus ook tijdens het vorige college. Toen was de verantwoordelijke wethouder van het CDA. Heeft de toenmalige wethouder, nu weer raadslid, gebrek aan actieve herinnering? Hij was er toch zelf bij?

Dat kon CDA’er Wisse niet over zijn kant laten gaan. “U heeft het over mij. Ik constateer dat het een nieuw voorstel is, anders spraken we er nu niet over. We hebben het dus niet over een voorstel dat het vorige college heeft opgesteld. Dan nog, u bent nu politiek verantwoordelijk.”

Motie van treurnis

Het voorstel werd uiteindelijk aangenomen met vijftien stemmen voor en drie tegen. Voor waren de collegepartijen en een deel van de oppositie (DTV en PvdA/GroenLinks). Oppositiepartijen CDA en D66 stemden tegen. Een motie van treurnis van D66’er Van Maldegem die de procedure verre van transparant vond, werd door de rest van de raad niet gesteund.

Wethouder Ruud van Houten (foto: gemeente Veere)