Verhoogde kans op natuurbranden door droogte in Zeeland

In Zeeland hebben we veel natuurgebieden met duinen, bos, heide en gras. De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. In het voorjaar en in de zomer neemt de kans op een natuurbrand toe.

Natuurbranden kunnen onvoorspelbaar zijn, zich snel verspreiden en op verschillende plekken opduiken. Dat maakt een natuurbrand lastig te bestrijden. Behalve dat er mooie natuur verloren gaat, vormt een brand ook een bedreiging voor dieren in de natuur.

Het grootste gevaar voor de mens is dat je door het vuur verrast wordt, ingesloten raakt en niet meer weg kan.De meeste natuurbranden ontstaan omdat mensen onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues of het weggooien van een sigaret.

Soms worden branden aangestoken. Maar ook door de natuur zelf kan brand ontstaan, bijvoorbeeld door een blikseminslag. Factoren die invloed hebben op het risico van een natuurbrand zijn: Het jaargetijde (voorjaar, zomer). Het soort begroeiing (heide, duindoorn, naaldbos). Het aantal en type gebruikers (wandelaars, kampeerders). De weersomstandigheden (droogte, wind).

Als er een natuurbrand is; wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg van de brand. Veilige plekken zijn de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreid. Loop dwars op de wind van de brand weg. Daarmee verklein je de kans dat de brand je inhaalt. Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek.

Bel 112 en geef de locatie van de brand zo precies mogelijk door. Kijk in je omgeving of je herkenningspunten hebt, zoals een ANWB-paddenstoel, informatieborden, straatnamen of nummers op paaltjes en bankjes. Volg de aanwijzingen van overheid en hulpverleners op. Volg het nieuws op de website of Twitter @VRZ of Facebook Zldveilig.