Raad Middelburg stemt in met mogelijke bouw 50 woningen in Cleene Hooge

In het gebied in weidegebied De Cleene Hooge ten westen van Middelburg mogen naast het al geplande nieuwe asielzoekerscentrum (azc) ook vijftig woningen worden gebouwd. Het grootste stuk van het westelijke deel van het gebied dat nu nog nog eigendom van de gemeente is, moet worden verkocht aan of geruild worden met natuurorganisaties of biologische boeren. Dat heeft de gemeenteraad donderavond besloten.

Het besluit is een bevestiging van een beslissing van de gemeenteraad in 2019. In de ‘Ontwikkelvisie Cleene Hooge’ ging de raad toen akkoord met een beperkte bouw van woningen in het gebied. Het ging toen om hooguit honderd woningen. De raad bevestigde donderdag weliswaar dit besluit, maar stelde ook een maximum aantal woningen vast: vijftig.

Gevoelig

Bebouwing van De Cleene Hooge ligt gevoelig in Middelburg. Tegenstanders zijn daar fel op tegen, omdat niet bouwen de beste garantie is dat vanaf de westrand van de stad een vrij uitzicht behouden blijft op de duinen bij Dishoek. Voor GroenLinks/PvdA, LPM en D66 was dit jaren een heikel punt. Maar Middelburg is naarstig op zoek naar bouwlocaties, waarbij elke locatie, hoe klein ook, telt.

Om de pijn voor de drie coalitiepartijen te verzachten, dienden de drie partijen een wijzigingsvoorstel (amendement) in. Hierin staat dat de gemeente de overgrote rest van haar gronden in De Cleene Hooge, die overblijven na de bouw van het azc en de woningen, wordt verkocht of wellicht geruild met natuurorganisaties of biologische boeren. Raadslid Marianne Golsteijn (GroenLinks/PvdA): “Alles rond De Cleene Hooge ligt gevoelig. Als de gemeente definitief afstand doet van de rest haar eigendom daar brengt dat rust bij de bewoners.”

Dure grap

Oppositiepartijen CDA en VVD wezen erop dat verkoop weleens op een dure grap voor de gemeente zou kunnen uitdraaien. CDA’er Kant: “Het staat nu als landbouwgrond in de boeken. Natuurgebied is minder waard. Dat zou de gemeente wel eens 2 miljoen euro kunnen kosten.” VVD’er Alex Wöhler: “Zo’n enorme nadelige afboeking vinden wij onacceptabel.”

Bas van der Reest (D66) vond beide partijen te pessimistisch. “De grond kan wat betreft de indieners van het amendement ook geruild worden voor andere kavels. Dan kost het de gemeente dus niets.”

Vertrouwen

Het CDA verbaasde zich erover dat het drie coalitiepartijen waren die het amendement indienen. “Jullie vragen om een extra zekerheid dat de gemeente daar niet meer kan bouwen. Vertrouwen jullie je eigen coalitie niet?” Arjan Beekman van coalitiepartij CU, waarvan een eigen vergelijkbaar amendement verworpen werd: “Wij vertrouwen ons eigen college volkomen. Maar ooit kan het CDA die nu in de oppositie zit, weer aan de macht komen. Die partij is voor meer woningbouw in De Cleene Hooge. Dat willen we voorkomen.”

Kant (CDA): “Hoezo ooit, er zijn over twee jaar alweer gemeenteraadsverkiezingen.”

Beekman (CU): “Des te meer reden dat de gemeente die gronden van de hand doet.”

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) komt na de zomer met een concreet voorstel hoe de gemeente afstand wil gaan doen van de grond.

Foto: Omroep Zeeland