Gemeenteraad Vlissingen wil inkomensgrens minima verhogen

De gemeenteraad van Vlissingen wil de inkomensgrens voor sociale minima verhogen naar 120 procent. Het college van burgemeester en wethouders (B en W heeft nu opdracht gekregen om daarmee aan de slag te gaan.

Dat is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april besloten. Eerder deze maand kwamen meerdere partijen in de raad met moties, om de inkomensgrens voor mensen met een minimuminkomen te verhogen. Gemeenten hebben een zekere beleidsvrijheid bij het bepalen van de inkomensgrens.

De gemeente hanteert nu een inkomensgrens van 110 procent voor toegang tot minimaregelingen. Daarmee blijft Vlissingen achter bij buurgemeenten Middelburg en Veere, die al een hogere grens hanteren. Vlissingen telt bovendien het hoogste percentage lage inkomens. Armoede leidt tot sociale en economische problemen, isolement, stress en een minder goede gezondheid, aldus de indieners.

Financiële regelingen

Het college ontraadde de motie. Punt zijn de financiële beperkingen. De gemeente staat er financieel nu al slecht voor en heeft het geld eigenlijk niet. Kris van Wezel (SLF) miste lef bij het college. Marin de Zwarte (CDA) had bedenkingen. “Onze portemonnee is leeg. Het college van b en w zijn geen tovenaars. De dekking van die extra uitgaven is cruciaal.”

Pieter Jan Mersie (ChristenUnie) vond dat het college snel naar de minister van Armoedebestrijding moet gaan, met de mededeling dat de Vlissingse gemeenteraad unaniem de wens heeft uitgesproken de inkomensgrens te verhogen.

Naar de minister

Ook de VVD verdedigde de verhoging en wilde liefst zelfs naar 130 procent van het sociaal minimum en voor gezinnen met kinderen zelfs nog hoger. De partij drong er ook op aan om naar het Rijk te gaan. “Er zijn gemeenten die heel veel geld krijgen van het Rijk voor armoedebestrijding en er zijn gemeenten die heel weinig krijgen. Een daarvan is Vlissingen”, zei fractievoorzitter Albert van der Giessen. “Vlissingen moet van de minister structureel geld krijgen voor armoedebestrijding.

Maar zolang dat niet het geval is, moet de gemeente dit geld uit de reserve ophoesten. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad na de nodige discussie unaniem in met de motie.

Foto: Omroep Zeeland