Middelburg zoekt tot 2029 voor 500 extra studenten woonruimte

Over vijf jaar moet er in Middelburg voor nog eens 500 extra studenten van UCR en HZ woonruimte worden gevonden. Bij voorkeur komen zij op een campus of in bestaande woningen. Maar als het moet, bouwt Middelburg nieuwe huizen voor ze. “Studenten dragen duizenden euro’s per jaar bij aan de lokale economie. Dan mag de huisvesting ook wat kosten.”

Nu wonen er zo’n duizend studenten van UCR en HZ in Middelburg, in 2028 moeten dat er 1.500 zijn. Hoe het college van B&W dat denkt te realiseren, staat in de Beleidsnotitie Studentenhuisvesting waarover de raad morgenavond vergadert. Wethouders Willemien Treurniet (CU – Onderwijs) en Rutger Schonis (D66 – Wonen) geven alvast een toelichting.

Dé Zeeuwse onderwijsstad

B&W wil van Middelburg dé onderwijsstad van Zeeland maken. Goede studentenhuisvesting is hierbij onontbeerlijk. ‘In het verleden is gebleken dat studenten uiteindelijk niet naar een Middelburgse onderwijsinstelling kwamen, omdat er te weinig kamers waren’, schrijft het college.

Hoeveel studenten lieten de afgelopen jaren Middelburg links liggen, omdat ze geen woonruimte vonden? Beide wethouders weten het niet. Treurniet: “Studenten schrijven zich vaak aan diverse hogescholen in. Uiteindelijk bepalen ze hun keuze op basis van of ze ergens worden aangenomen, maar ook of ze daar een goede woning kunnen vinden. En daar liep het de afgelopen jaren dan weleens spaak in Middelburg.”

Campus

Door de opening van het Joint Research Center Zeeland eind vorig jaar groeide het aantal HZ-studenten in Middelburg. Toen werden alle technische opleidingen, ook die in Vlissingen, samengevoegd op de nieuwe locatie. De HZ wil studenten zo veel mogelijk op een campus huisvesten, voor UCR-studenten is dat zelfs verplicht. Treurniet: “Wij juichen dat toe. Want een campus draagt bij dat studenten zich onderdeel van een groter geheel voelen. Dat is goed voor de sociale samenhang, het welbevinden en de veiligheid.”

B&W verwacht dat bijna de helft van het extra aantal studenten tot 2029 kan worden opgevangen op het voormalige PZEM-terrein aan de Poelendaelesingel. Hier heeft belegger ZIB Investments een campus gerealiseerd, met naast woningen ook voorzieningen voor studenten. Daar kunnen nog zo’n 160 tot 200 studio’s met eigen keuken, douche en toilet worden gebouwd. Als sommige studio’s dubbel worden bewoond, betekent dit extra woonruimte voor 230 studenten.

‘Geen Vlissingse toestanden’

Middelburg kent, los van het huisvesten van studenten, de komende jaren een enorme opgave om voldoende woningen te bouwen. Schonis: “Ruim tweeduizend moeten er worden gebouwd, waarvan 750 sociale woningen. Ik ben niet bang dat de 500 extra studentenwoningen gaan knellen op de rest van het bouwprogramma. Pas als we buiten de campussen nieuwe woningen voor studenten moeten bouwen, concurreren ze met andere woningzoekenden.”

Schonis is blij met de huisvestingsverordening die vanaf volgend jaar zal gelden. “Dan kunnen we het woningaanbod in de gemeente sturen. Dan voorkom je Vlissingse toestanden, waar studenten massaal naar de Paul Krugerstraat trokken. Toen het even wat minder ging met het aanbod van studenten, kwamen daar al snel arbeidsmigranten voor in de plaats. Dan verlies je als gemeente grip op de woningmarkt.”

Binnenkort start Middelburg een burgerberaad over de woningbouwplannen. Vijftig ingelote inwoners praten mee over waar de komende jaren wordt gebouwd. Wat als het burgerberaad zich uitspreekt vanwege vrees voor mogelijke overlast tegen aparte wijken voor studenten? Schonis: “Dan moeten we daar iets mee. Want het beraad is niet bindend, wel zwaarwegend. Aan de andere kant: wonen is recht voor iedereen, ook voor studenten.”

Omtzigt

Begin dit jaar riep Middelburg samen met Vlissingen, de provincie Zeeland, de UCR en de HZ minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) op om af te zien van een stop op buitenlandse studenten. Dijkgraaf overweegt dat omdat deze studenten met name in de grote steden de woningmarkt overspoelen, waardoor Nederlandse studenten het nakijken hebben. Vanuit Zeeland klonk dat dit probleem niet speelt in onze provincie. Op de UCR is 65 procent van de studenten afkomstig uit het buitenland. Op de HZ is dat 17 procent, maar die wil dat aantal de komende jaren vergroten.

Door de val van het kabinet is de discussie in de Tweede Kamer hierover verstomd, maar die zal zeker weer oplaaien. Rutger Schonis is optimistisch dat Dijkgraaf een uitzondering maakt voor Middelburg. Helpt het dat Dijkgraaf lid van is dezelfde partij, D66, als Schonis? “Het maakt de afstand wel korter. Ik heb hier ook de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, Jan Paternotte, op bezoek gehad om de positie van Middelburg duidelijk te maken.”

Willemien Treurniet is minder optimistisch. “Pieter Omtzigt heeft zich tegen de komst van nieuwe buitenlandse studenten uitgesproken. Als hij tijdens de verkiezingen veel stemmen krijgt, ook van onze inwoners, dan zie ik het somber in. Daarom moeten wij in de komende verkiezingscampagne blijven aangeven dat het voor Middelburg heel belangrijk is dat buitenlandse studenten zich hier blijven vestigen.”

Foto: Anne-Marie van Iersel (Omroep Zeeland)