Raad Middelburg definitief tegen bouw vierhonderd woningen in de Cleene Hooge

De gemeenteraad van Middelburg is definitief tegen de bouw van vierhonderd woningen in weidegebied de Cleene Hooge. Een voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B&W) hiervoor werd donderdag met een grote meerderheid verworpen. Wel wil de raad dat er een onderzoek komt naar bouwen aan de andere kan van de N57.

Middelburg wil tot 2040 op diverse locaties in totaal negenhonderd woningen bouwen. Omdat er op bepaalde plekken wellicht minder kan worden gebouw dan gepland, zoekt de gemeente daarnaast nog ‘reserveruimte’ voor driehonderd woningen. Vorig jaar hebben zestig inwoners in een burgerberaad voorgesteld waar volgens hen kan worden gebouwd. De meeste locaties nam B&W over, sommige niet en het voegde nog een locatie toe.

Cleene Hooge

Dat het voorstel van B&W voor vierhonderd woningen in de Cleene Hooge het niet zou halen, was al duidelijk na de vergadering van de raadscommissie Ruimte op 24 januari. Een amendement (wijzigingsvoorstel) op initiatief van GroenLinks/PvdA om af te zien van bouwen in de Cleene Hooge werd dan ook met grote steun aangenomen.

Wel bracht Mehmet Kavsitli (GroenLinks/PvdA) een nuancering aan. “Wij pleiten niet voor het totaal afzien van woningen in De Cleene Hooge. Wij houden vast aan het raadsbesluit uit 2019 om het gebied als reservelocatie te beschouwen. Als als andere locaties te weinig opleveren kunnen er hooguit honderd woningen worden gebouwd.”

Bouwen in de Cleene Hooge ligt al jaren heel gevoelig in de Middelburgse politiek en samenleving. Dat is er zeker niet minder op geworden nadat B&W eind vorig jaar besloot dat daar een nieuw asielzoekerscentrum moet komen. Voor een overgrote meerderheid in de raad is het nu wel genoeg wat betreft bouwplannen voor de Cleene Hooge.

‘Sprong over de N57’

Een tweede amendement pleitte voor de ‘sprong over de N57’, zoals raadslid Wilfried Boonman (VVD) het noemde. “De makelaar die zijn visie op het B&W-voorstel heeft geven, beschouwt bouwen aan de andere kant van de N57 als een optie. Laten we in ieder geval onderzoeken.” Ook dit amendement werd met een ruimte meerderheid aangenomen.

Hetzelfde gold voor een motie om de 750 sociale woningen die Middelburg voor 2032 moet bouwen, zoveel mogelijk te verspreiden over de stad. Arjan Beekman (ChristenUnie): “Dus niet vooral in de wijken waar nu al veel sociale woningen staan, maar juist daar waar dit soort huizen nu niet of nauwelijks zijn.”

Oppositiepartijen SGP, VVD en CDA uitten forse kritiek op de manier waarop B&W was omgesprongen met de eigenaren van grond die als mogelijke locatie wordt bestempeld. De gemeenteraad had in juni vorig jaar bepaald dat eigenaren als eerste zouden worden ingelicht, voor de gemeenteraad en voordat het in de publiciteit zou komen. Dat was volgens de drie partijen niet gebeurd en daarvoor zou wethouder Rutger Schonis (Wonen) excuses moeten aanbieden. De rest van de raad deelde deze visie niet.

Zondagopening winkels doorgeschoven

Nadat dit punt was afgehandeld, vroeg burgemeester Harald Bergmann rond elf uur de raad of men wilde doorgaan of stoppen. De meerderheid bleek voor stoppen. Hierdoor schuift het voorstel om ook winkels buiten de binnenstad de mogelijkheid te geven om op zondag open te gaan door naar de eerstvolgende raad op 14 maart. Het betekent dat de verruimde winkelopening niet zoals was gepland op zondag 3 maart kan ingaan.

Hiermee eindigde de laatste raadsvergadering onder voorzitterschap van Bergmann. Op 6 maart neemt de gemeenteraad afscheid van hem, waarna hij burgemeester van Schiedam wordt.