Parkeren duurder in Vlissingen om parkeergarage in Machinefabriek te bekostigen

De parkeertarieven in de gemeente Vlissingen gaan per 1 januari 15 cent per uur omhoog. Dat heeft het college van B en W besloten. Dat is nodig om het realiseren van een nieuwe parkeergarage in de Machinefabriek mogelijk te maken.

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om te komen tot een budgetneutrale inpassing van de nieuw te realiseren parkeergarage in de Machinefabriek. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om kennis te nemen van de financiering- en exploitatieopzet voor parkeergarage Machinefabriek. Om dat te bekostigen moeten de parkeertarieven in de hele gemeente met 15 cent per uur omhoog, volgens wethouder Coen Bertijn. Het college vindt dat billijk omdat de parkeertarieven al een aantal jaren niet verhoogd zijn.

Voordeliger

Parkeren in Vlissingen is vergeleken met andere gemeenten, zoals Middelburg, nog steeds voordelig. Dat de binnenstad van Vlissingen mogelijk ook wat minder populair is dan die van Middelburg ziet het college niet als reden om van verhoging af te zien. Gezien de drukte in de Middelburgse binnenstad lijken hogere parkeertarieven geen enkel probleem.

De realisatie van de parkeergarage moet in het derde kwartaal van 2024 aanvangen en de exploitatie zal dan in tweede helft van 2025 starten. De parkeergarage krijgt ruimte voor 600 tot 650 voertuigen, vooral voor de te bouwen woningen rondom de Machinefabriek en functies in de Machinefabriek. Dit besluit is overigens nog onder voorbehoud, De Artikel 12-inspecteur en provincie Zeeland als toezichthouders moeten nog toestemming geven.