Meerderheid raad wil dat Vlissingen Maritiem 100.000 euro subsidie krijgt

De meerderheid van de Vlissingse gemeenteraad wil dat Vlissingen Maritiem 100.000 euro subsidie krijgt. De gemeente wil 75.000 euro geven. Vanavond vergadert de raad hier tijdens een extra vergadering over.

Vlissingen Maritiem is een evenement waarbij ’tallships’, grote klassieke zeilschepen, de stad bezoeken. Het staat in de agenda voor 30 mei tot en met 3 juni. Organisator Sail de Ruyter had eerst een plan voor een groter festijn met een begroting van 180.000 euro. Maar volgens de gemeente was hiervoor in mei geen ruimte, omdat dan al het Bevrijdingsfestival plaatsvindt. Sail de Ruyter maakte vervolgens een nieuwe, kleinere, opzet met een begroting van 115.000 euro. Ook vroeg men een subsidie van 100.000 euro aan.

Toen de organisatie hoorde dat de gemeenteraad daar pas op 18 april over zou besluiten, trok men aan de bel. Volgens hen was dat te laat. Daarop besloot de raad om vandaag in een extra vergadering bijeen te komen met Vlissingen Maritiem als enige agendapunt.

Dna van de stad

Op tafel ligt een voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B en W) om 75.000 euro subsidie te verstrekken. Maar de gehele oppositie diende op initiatief van D66 een amendement (wijzigingsvoorstel) in om dat met 25.000 euro te verhogen tot het door Sail de Ruyter gevraagde bedrag. Volgens de indieners is die verhoging op z’n plaats, omdat Vlissingen Maritiem bij ‘het DNA van de stad’ past.

Inmiddels hebben ook de coalitiepartijen VVD en Lokale Partij Vlissingen (LPV) aangegeven het amendement te steunen. De Partij Souburg Ritthem (PSR), de grootste coalitiepartij, twijfelt nog. Fractievoorzitter Alex Achterhuis: “Wij wachten de discussie in de raad af. Volgend jaar vindt de tiende editie van SAIL Amsterdam plaats en wellicht kan Vlissingen daarop meeliften voor een eigen evenement. Ook zijn we van mening dat sponsoren ook wel wat mogen doen.”

Ongepast

CDA en GroenLinks, ook coalitiepartijen, steunen het amendement niet. CDA’er Marin de Zwarte: “Volgens mij gaat de gemeenteraad hier helemaal niet over. B en W hebben een evenementenbudget. Ze beslist zelf waaraan ze dat uitgeeft. Met dit voorstel en amendement loopt Vlissingen het risico dat artikel 12 inspecteur gaat ingrijpen en dat moeten we niet willen.” Rieky Bostelaar (GroenLinks) vindt het ongepast dat Vlissingen 25.000 euro extra subsidie zou verlenen. “Er is veel armoede in de stad. Ik weet echt wel voorbeelden waar we het geld beter aan kunnen besteden.”

De Vlissingse gemeenteraad telt 27 leden. Hiervan zijn er in ieder geval twee die al vakantie hadden geboekt voordat deze extra vergadering werd gepland. Ook is er ten minste één vanwege gezondheidsredenen afwezig. Blijven er 24 raadsleden over, van wie er naar verwachting 16 zeker het amendement zullen steunen.