Onderzoek naar woningbouw op plek Zionskerk Oostkapelle

De gemeente Veere gaat onderzoeken of er woningen kunnen worden gebouwd in Oostkapelle op de plek waar nu nog de Zionskerk staat. Ook moet op de locatie een gebouw met een maatschappelijke functie komen. Wethouder René de Visser tekende woensdag hierover een overeenkomst met een projectontwikkelaar.

Wethouder De Visser: “We zetten een belangrijke stap in het onderzoeken van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van woningbouw en een gebouw met een maatschappelijke functie op deze locatie. We erkennen het belang van betaalbare huisvesting en het creëren van ruimte voor maatschappelijke activiteiten in onze gemeente. Met deze intentieverklaring tonen we onze vastberadenheid om deze doelen te realiseren en de leefbaarheid van onze gemeenschap te verbeteren.”

De Protestantse Kerk (PK) Oostkapelle hield met Pinksteren de laatste dienst in het gebouw. De PK heeft nog een kerk in het dorp. Twee kerken erop nahouden was financieel niet meer haalbaar vanwege het teruglopende kerkbezoek. De eeuwenoude andere kerk stamt uit de elfde eeuw, is een rijksmonument en staat midden in Oostkapelle. Die sluiten was geen optie.

Foto: wethouder René de Visser (midden) na ondertekening van de overeenkomst met de projectontwikkelaar (foto: gemeente Veere)