Ondernemers in Veere krijgen steun van gemeente door: ‘Living Lab’

Living Lab staat voor klimaatadaptie en energietransitie. Gemeente Veere gaat aan de slag met een inventarisatie bij bedrijven om te achterhalen wat er speelt op het gebied van water en energie.

Met als doel straks de juiste en zo concreet mogelijke stappen te zetten naar de toekomst. Eén van de prioriteiten van het college van de gemeente Veere is het ondersteunen van ondernemers in hun bedrijfsvoering en in het bijzonder bij de uitdagingen op het vlak van de klimaatadaptatie en de energietransitie.

Gemeente Veere gaat daarom aan de slag met een inventarisatie bij bedrijven om te achterhalen wat er speelt op het gebied van water en energie. Het collegebestuur wil hiervoor graag weten welke behoeftes en ideeën ondernemers hebben. Na de zomer wordt daarom een inventarisatie opgestart om deze input op te halen. De wens is dat er naar aanleiding van deze gesprekken een duidelijk beeld ontstaat naar de behoefte en er een actieplan kan worden opgesteld.

In de eerste instantie wordt er gericht op ondernemers in de agrarische sector en recreatieve sector. Dit omdat deze groepen ondernemers het grootste zijn binnen gemeente Veere en ze merken dat hier grote uitdagingen zijn.

Om tot een onafhankelijke inventarisatie te komen start gemeente Veere dit project op in samenwerking met AddVision Projectmanagement, een bekende partij met ervaring in complexe projecten en publiek-private samenwerkingen én op deze thema’s. AddVision gaat de inventarisatie uitvoeren en vertalen naar een breed gedragen concept-aanpak met mogelijke projecten en regelingen.

Heeft u een vraag of wilt u graag uw verhaal doen in dit traject. Stuur dan een email naar ondernemersteam@veere.nl. Dan nemen zij daarna contact met u op.