‘Omroepgebouw zou ten goede moeten komen aan Souburgse gemeenschap’

De Dorpsraad Souburg las in de media dat Omroep Zeeland gaat verhuizen en dat het huidige gebouw verkocht is aan de vastgoedontwikkelaar, die ook de nieuwbouw voor de omroep gaat realiseren aan de Prins Hendrikweg in Vlissingen. Het gebouw zou juist zo mooi zijn als multifunctioneel onderkomen voor allerlei verenigingen en voorzieningen waar het dorp zo’n behoefte aan heeft, zegt secretaris Jack Schinkel.

Schinkel vernam pas deze week dat Omroep Zeeland vertrekt uit het karakteristieke gebouw aan de Kanaalstraat. “Wij als dorpsraad moesten dit ook uit de media vernemen, ondanks dat dit wel al langer op onze actielijst stond. Maar wij zijn niet vooraf op de hoogte gesteld door de gemeente. Sowieso worden we weinig meegenomen door de gemeente omtrent zaken die ons dorp aan gaan.”

Voor symbolisch bedrag

Het voormalige gemeentehuis is destijds voor een symbolisch bedrag door de omroep gekocht van de gemeente, zegt Schinkel. Onder welke voorwaarden dat toen is gebeurd, weet Schinkel niet. In de ogen van de dorpsraad zou het gebouw nu ten goede moeten komen aan de Souburgse gemeenschap. Schinkel: “In het persbericht staat dat het gebouw al verkocht is. Vastgoedontwikkelaar Kennedy West uit Hulst heeft het gekocht van de omroep.”

Deze partij gaat ook de nieuwbouw aan de Prins Hendrikweg ontwikkelen, waar Omroep Zeeland over twee jaar zijn intrek in wil nemen.  “We vragen ons als dorpsraad af waarom het gebouw niet wederom voor een symbolisch bedrag terug verkocht is aan de gemeente, zodat deze er een multifunctioneel centrum van kan maken. Daar profiteren dan alle Souburgers van”, zegt Schinkel. In veel andere Zeeuwse plaatsen heb je al zulke multifunctionele accommodaties.

Leefklimaat

Verenigingen zouden (op vrijwillige basis) hun intrek kunnen nemen in het gebouw, stelt de dorpsraad. Nu zitten die in kleine gebouwen, die op termijn verduurzaamd moeten worden. Het zou efficiënt qua (energie-)kosten en ook handig met het oog op het tekort aan vrijwilligers, omdat die dan op een locatie kunnen worden ingezet.

Een multifunctioneel centrum kan volgens de dorpsraad ook een oplossing zijn voor het tegen gaan van eenzaamheid, versterking van de sociale cohesie en tegengaan van overlast, meent de dorpsraad. Tijdens de thema-avond van de dorpsraad over een veilig leefklimaat op 9 april, kwam duidelijk naar voren dat er vanuit de jeugd behoefte is aan een overdekte plek om samen te komen, een jeugdhonk met zowel binnen- als buitenfaciliteiten. Niet alleen de jeugd, maar ook de ouderen en jongvolwassenen geven te kennen een plek te missen om samen te komen.  

In gesprek

Het Rijk heeft enige tijd geleden 1,5 miljoen euro ter voorkoming van (jeugd)-criminaliteit beschikbaar gesteld aan gemeente Vlissingen. Momenteel is er op het Oranjeplein veel last van overlast door de jeugd, zegt Dorpsraad Souburg. Door hen een plek te geven waar zij samen kunnen komen, vrienden ontmoeten, spelletjes spelen, gamen, chillen of muziek maken zou de overlast sterk teruggedrongen kunnen worden.
Een multifunctioneel gebouw zou een oplossing kunnen zijn voor andere problemen, zegt Schinkel. Nu houdt de wijkagent een inloopspreekuur in een beddenzaak en de buurtteams houden spreekuur bij de schaakclub. Ook een buurtbibliotheek zou er in kunnen worden ondergebracht.

Geld zou geen probleem hoeven zijn voor de gemeente, meent de dorpsraad. Er is veel behoefte aan een multifunctioneel gebouw in Souburg, ruimte is schaars en subsidiegeld ligt overal op de plank, zegt Schinkel. Hij verwijst naar Europese subsidies vanuit onder andere Northsea Port District. “In de PZC stond dat de ontwikkelaar in gesprek wil met de dorpsraad. Nou dat willen wij ook. Wij hadden liever gehad dat hij dat voor de koop had gedaan. Te hopen is dat wij er samen uitkomen.”