Vragen over terrassen en uitstallingen in binnenstad Middelburg

Het college van B en W van Middelburg erkent min of meer dat plekken om fietsen te stallen verdwijnen, door het in gebruik nemen van gemeentegrond door horeca en winkels. Dat blijkt uit het antwoord op vragen van gemeenteraadslid Mehmet Kavşitli (GroenLinks/PvdA).

De laatste tijd krijgt zijn fractie vragen van inwoners en bezoekers van de binnenstad over het gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad en het tekort en verdwijnen van fietsparkeerplaatsen. Met name het verdwijnen van fietsparkeerplaatsen zorgt voor ergernis. Een oorzaak hiervan is de groei van terrassen en uitstallingen.

De gemeente heeft duidelijke regels over uitstallingen en terrassen, maar winkels en horecagelegenheden hebben de afgelopen jaren steeds meer van de publieke ruimte ingenomen en winkelstraten staan vol met banners, afzetpalen en rode lopers, sandwichborden, en andere uitstallingen, zegt GroenLinks-PvdA. “Terrassen zijn uitgebreid en zoals de gemeente inmiddels zelf heeft geconcludeerd, worden de regels rondom terrasschermen, parasols, versieringen en dergelijke al jaren niet meer nageleefd”, stelt de fractie. “De ongecontroleerde toename van het gebruik van de openbare publieke ruimte, door te gedogen, niet te handhaven voor het in gebruik nemen van de grond, geeft het beeld dat er sprake is van willekeur en dat hiervoor geen duidelijke regels en afspraken over zijn gemaakt.”

Niet bereikbaar

Zo ziet de partij dat fietsparkeerplaatsen niet meer bereikbaar zijn vanwege uitstallingen van terrastafels en -stoelen bij het voormalige kantoor van de ABN-AMRO, het verdwijnen van de fietsparkeerplaatsen op Plein 1940 en op het Damplein. Openbare bankjes op het Damplein zijn verdwenen ten behoeve van een terras.

De gemeente moet volgens GroenLinks-PvdA handhaving de publieke ruimte weer in lijn brengen met het monumentale karakter van de binnenstad. Ondernemers zullen zeker bereid zijn om hier aan mee te werken als ze zeker weten dat iedereen dit doet. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gemeente actief gaat handhaven op de naleving van terras- en uitstalregels.

Handhavingsactie

Het college van B en W erkent de problematiek ten dele. “Het onrechtmatig in gebruik nemen van gemeentegrond buiten door horecaterrassen, uitstallingen of door een te container plaatsen is hier een voorbeeld van. Wel is er onlangs is er een handhavingsactie gestart op naleving van de regels voor het innemen van horecaterrassen”, antwoordt wethouder Eduard Smit (LPM). Bij horecaondernemers in de binnenstad is volgens hem in maart 2024 schriftelijk onder de aandacht gebracht dat geen terras mag worden ingenomen zonder, of in afwijking van, een daarvoor verleende vergunning.

In het bijzonder is daarbij gewezen op het feit dat eerder verleende vergunningen voor het innemen van een (groter) terras in verband met Covid-19 tijdelijk waren en niet meer gelden. In de brief is aangekondigd dat dit seizoen alle horecaondernemers in de binnenstad worden gecontroleerd op naleving. Inmiddels is bij een groot deel van de horeca-terrassen een controle uitgevoerd. Waar nodig zijn ondernemers over de overtredingen geïnformeerd en wordt handhavend opgetreden.

Toekomst

Voor overig gebruik, waaronder het plaatsen van uitstallingen, wordt per geval beoordeeld of handhavend optreden nodig is. In geval van excessen wordt altijd handhavend opgetreden. Een projectmatige aanpak ten aanzien van illegaal geplaatste uitstallingen is volgens de wethouder nog niet voorzien, maar dat kan in de toekomst veranderen.

Verder wijst het college op een raadsvoorstel dat 23 mei zal worden behandeld, waarin de raad gevraagd wordt de kaders van het parkeren voor fiets en auto stellen. Het aanbod van parkeervoorzieningen van fietsen en of daar meer maatregelen nodig zijn, zal daar onderdeel van zijn, antwoordt het college. In december dit jaar komt daar meer duidelijkheid over.

Foto: De Middelburgse binnenstad.