Middelburgse verkeerswethouder onder vuur vanwege mogelijke verbreding Schuttershof Arnemuiden

Forse kritiek maandagavond van de Middelburgse gemeenteraad op verkeerswethouder Eduard Smit. Want waarom heeft hij toen eind januari de PZC berichtte over de mogelijke verbreding van het Schuttershof, de doorgaande weg door Arnemuiden, waarvoor wellicht enkele woningen moeten worden afgebroken, niet direct de inwoners ingelicht? Die hebben tot nu, net als de raadsleden, nog niets gehoord van de gemeente.

De leden van de commissie Ruimte snapten er niets van. Te meer daar wethouder Smit van de Lokale Partij Middelburg (LPM) ook nog verantwoordelijk is voor het gemeentelijke communicatiebeleid. CDA-fractievoorzitter Ella Poppe: “Ik was toen het artikel op 25 januari verscheen als wethouder persoonlijk naar Arnemuiden gegaan om de bewoners in te lichten en de onrust weg te nemen. En als dit op dat moment niet mogelijk was, dan had hij in ieder geval de bewoners kunnen uitnodigen voor een gesprek op korte termijn.”

‘Gefaald als wethouder’

Poppe was ook ontevreden over dat ook de gemeenteraad tot op heden nog niet is ingelicht door het college van B&W. “Wij zijn volksvertegenwoordigers, bewoners van Arnemuiden trekken bij ons aan de bel als ze in de krant lezen dat het Schuttershof wellicht wordt verbreed. Zeker als ze lezen dat er mogelijk huizen moeten worden afgebroken.”

Ook Ad van de Kreeke (D66) en Wilfried Boonman (VVD) namen dat Smit kwalijk. Boonman: “Ik krijg de indruk uit de antwoorden van de wethouder dat hij de noodzaak van zo snel mogelijk de bewoners en de gemeenteraad inlichten niet goed begrijpt.” Van de Kreeke wilde van Smit weten of hij dit in het vervolg anders zal doen. Na enig aandringen antwoorde de wethouder met een volmondig ‘ja’. Ook beaamde hij dat hij ‘op dit punt heeft gefaald als wethouder’.

‘Geen vooruitziende blik’

Poppe was ook verbaasd dat bewoners van een straat evenwijdig aan het Schuttershof vorig jaar grond van de gemeente hebben kunnen kopen om hun tuin uit te breiden. “Raken ze dat straks weer kwijt als de weg wordt verbreed? Hier is in ieder geval geen sprake van een vooruitziende blik van de gemeente.”

De verbreding van het Schuttershof is noodzakelijk als met de aanleg van Waterpark Veerse Meer wordt gestart, waardoor in de toekomst het toeristische verkeer van de A58 naar het Veerse Meer en omgekeerd dwars door Arnemuiden zal toenemen.

Foto: Het Schuttershof in Arnemuiden (Google StreetView)