Middelburg wil niet langer 3,8 miljoen euro terug van Vlissingen

Middelburg eist niet langer de 3,8 miljoen euro terug die Vlissingen overhield bij het uitvoeren namens alle Zeeuwse gemeenten van taken op het gebied van beschermd wonen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouder (B en W) van Middelburg vandaag besloten. Middelburg neemt genoegen met slechts een deel van dit bedrag, bijna 1,74 miljoen euro. Hiermee eindigt een lange discussie tussen beide gemeenten.

“Dat geld is van ons. Het kan niet zo zijn dat Vlissingen het vrij kan besteden, bijvoorbeeld aan straatstenen of lantaarnpalen. Daar is het niet voor bedoeld”, zei de Middelburgse wethouder Willemien Treurniet tijdens een vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken in maart vorig jaar. Zij liet er geen misverstand over bestaan. Het geld dat Vlissingen als ‘centrumgemeente’ namens alle Zeeuwse gemeenten aan diverse sociale taken besteedde, was alleen maar daarvoor bedoeld.

Artikel 12

Treurniet deed de uitspraak op het moment dat alle Zeeuwse gemeenten deze taken weer zelf op zich zouden nemen. Toen bleek dat Vlissingen in de afgelopen jaren met dit geld een overschot van 35 miljoen euro had opgebouwd. Volgens de art. 12-inspecteur, die de uitgaven van Vlissingen namens het Rijk controleert, mocht de gemeente dat bedrag zelf houden. De reden: de dertien Zeeuwse gemeenten hadden nooit een verdeelsleutel voor een mogelijk overschot afgesproken. En bij een mogelijk tekort zou het risico volledig bij Vlissingen liggen. Het Middelburgse deel van die 35 miljoen euro bedroeg bijna 3,8 miljoen euro.

De reactie van Albert Vader, Treurniets collega-wethouder in Vlissingen, liet niet lang op zich wachten. “Vlissingen is geen graaier. De art. 12-inspecteur zegt dat wij het overschot mogen houden, terwijl de twaalf overige Zeeuwse gemeenten dat anders zien. Tussen twee vuren zitten is nooit leuk, want bij ruzie maken zijn wij niet gebaat.”

Veel protest

Eind vorig jaar deed Vlissingen het voorstel om van het overschot 16 miljoen euro te geven aan de andere Zeeuwse gemeenten en de overige 19 miljoen euro zelf te houden. Dat voorstel leidde tot veel protest, in de raad van Goes klonk zelfs het woord ‘chantage’. Maar uiteindelijk leken steeds meer gemeenten met het voorstel in te stemmen.

Dat geldt nu ook voor Middelburg. B en W heeft eieren voor zijn geld gekozen, omdat langer verzet zou betekenen dat de Zeeuwse gemeenten die al met het voorstel hadden ingestemd, langer op hun deel van de 16 miljoen euro zouden moeten wachten.