Veerse wethouder Bert Tuk wacht moeilijke avond tijdens debat over opvang asielzoekers Serooskerke

De gemeenteraad van Veere beslist vanavond over de opvang van dertig jonge asielzoekers in de leeftijd van 15 tot 18 jaar in een pand aan de rand van Serooskerke. Tegen het plan bestaan grote bezwaren bij de inwoners en de dorpsraad van Serooskerke. Men vindt het aantal jongeren te veel. Ook is men van mening dat het college van burgemeester en wethouders zich te weinig heeft aangetrokken van de opmerkingen uit de bevolking.

De meeste raadsfacties willen hun opstelling in het debat nog niet prijsgeven. Maar één voorspelling kan al worden gedaan: het balkon van de publieke tribune in het gemeentehuis in Domburg gaat vanavond geheid open. De publieke tribune bestaat namelijk behalve uit een rij stoelen in de raadzaal uit een balkon met uitzicht op de raadsleden. Bij grote toeloop kunnen belangstellenden ook daar plaatsnemen.

Officieel behoort de opvang van asielzoekers tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders (B en W). Maar het college besloot tijdens de raadsvergadering van 14 december de gemeenteraad het laatste woord te geven. Daarom discussieert de raad vanavond over het voorstel om het pand Wilgenhoekweg 33, iets ten zuiden van Serooskerke, te kopen. Op het grote terrein rondom de villa wil de gemeente in een nog te bouwen huisvesting dertig jonge asielzoekers opvangen. In het bestaande woonhuis moet een gezamenlijke ruimte komen en een kantoor van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Koopprijs: 1,53 miljoen euro.

De opvang gaat maximaal vijf jaar duren. Die beperkte duur was een van de wensen van inwoners en dorpsraad tijdens voorlichtingsavonden. Een andere wens: opvang op een locatie buiten het dorpscentrum. De gemeente had eerst een plek midden in het dorp voor ogen, naast verenigingsgebouw De Zandput. Ook wilden de insprekers hooguit twintig asielzoekers opvangen, terwijl de gemeente aan vijftig dacht. Zo’n groot aantal zou de balans verstoren met de vijfendertig jongeren die nu in Serooskerke wonen.

Op het eerste gezicht lijkt het dat B en W grotendeels aan de wensen van de inwoners en de dorpsraad heeft voldaan. Toch zijn ze ontevreden. Zo vinden ze het aantal op te vangen asielzoekers nog steeds te hoog. Maar het meeste steekt hen dat ze zich overvallen voelen door het voorstel de asielzoekers aan de Wilgenhoekweg op te vangen. En dat terwijl verantwoordelijk wethouder Bert Tuk (ChristenUnie) had toegezegd dat de bevolking zou worden betrokken bij de besluitvorming. Volgens de dorpsraad is dat niet gebeurd en daarom heeft men het vertrouwen in B en W opgezegd.

‘Verbinding met inwoners en dorpsraad kwijtgeraakt’

In een toelichting bij het raadsvoorstel geeft het college aan dat niet alles volgens plan is verlopen. “Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat stappen binnen de communicatie en de participatie niet naar tevredenheid van de dorpsraad, inwoners, raad en het college doorlopen zijn. We hebben gemerkt dat we in de loop van het traject de verbinding met inwoners en de dorpsraad van Serooskerke zijn kwijtgeraakt. Dat betreuren we.”

Daarom kunnen met grote zekerheid nu al nog twee voorspellingen over het verloop van het debat worden gedaan. De eerste: de raad zal grote kritiek uiten op de manier waarop ‘het proces’ is verlopen. De tweede: wethouder Bert Tuk gaat een moeilijke avond tegemoet.

Foto: Pand Wilgenhoekweg 33, Serooskerke (Omroep Zeeland)