Meerderheid raad Middelburg wil azc splitsten in twee locaties voor vaste en flexibele opvang

Een meerderheid van de Middelburgse gemeenteraad wil dat het nieuwe asielzoekerscentrum wordt gesplitst in twee aparte locaties: een voor reguliere opvang en een voor noodopvang. Alleen GroenLinks/PvdA, de partij van de voor het azc verantwoordelijke wethouder Jeroen Louws, is voorstander van één locatie. De rest van de raad vindt de combinatie van 330 vaste plekken en mogelijk 250 flexibele te massaal.

Dat blijkt uit een rondgang langs de diverse partijen, voorafgaand aan de raadscommissie Algemeen Bestuur vanavond. De commissie vergadert over het plan van burgemeester en wethouders (B&W) om vanaf juli 2025 in weidegebied De Cleene Hooge een nieuw asielzoekerscentrum te openen.

‘Luisteren naar de burgers’

Vanavond begint het met een inspraakronde voor burgers. Er hebben zich inmiddels 26 insprekers aangemeld. Voor de voorzitter van de raadscommissie aanleiding om de maximale spreektijd van 5 naar 4 minuten terug te brengen. Alle raadsfracties geven aan vandaag ‘vooral te willen luisteren naar de burgers’. Vooraf organiseren omwonenden een protestmars vanaf de beoogde nieuwe locatie van het azc naar het stadskantoor.

Voor alle duidelijkheid: B&W kan zonder instemming van de raad besluiten over de nieuwe locatie voor het azc. Maar het college geeft de raad de gelegenheid om ‘wensen en bedenkingen’ te formuleren. De kans is groot dat de commissie ook woensdag moet vergaderen. Want de commissieleden hebben veel vragen aan B&W.

Op dit moment gebeurt de opvang van asielzoekers in Middelburg op twee locaties: vaste plekken in voormalig bejaardenhuis Swerfrust aan de Laurens Stommesweg aan de westkant van de stad en de noodopvang in evenementenzaal Studio A58 aan de zuidkant. Bij ingebruikname van Swerfrust in 2015 sprak de gemeente af dat het azc daar maximaal 10 jaar zou blijven, tot 1 juli 2025.

De noodopvang is sinds oktober 2021 in Studio A58 gevestigd. Inmiddels heeft het COA het contract met exploitant Frans Lievens al twee keer verlengd, het loopt nu tot 1 januari 2025. Lievens wil niet ingaan op de vraag of hij bereid is om te praten over nog eens een verlenging. “Dat bespreek ik met het COA en niet met een journalist.”

Politiebureau

Ella Poppe van oppositiepartij CDA: “Als de noodopvang in Studio A58 kan blijven, dan kan het nieuwe azc toe met een kleiner gebouw. Dat kan dan wellicht in het politiebureau in de Vrijlandstraat in de wijk Dauwendaele dat binnen niet al te lange tijd vrijkomt. Dan is een geheel nieuw azc in De Cleene Hoge wellicht niet eens nodig.”

Ook de SGP, eveneens in de oppositie, twijfelt aan De Cleene Hooge. Jonathan Schroevers: “We hebben daar vragen over gesteld. Voor ons is het nog niet zeker dat dit de ideale locatie is.”

We gaan vier jaar terug in de geschiedenis. In juni 2019 presenteerde het toenmalige college van CDA, VVD, SGP en Lokale Middelburg (LPM) de Ontwikkelvisie Cleene Hooge. Er zou een beperkt aantal woningen (tachtig) in het weidegebied ten westen van Middelburg komen. Het leidt direct tot forse protesten in de buurt en in de gemeenteraad, met name bij GroenLinks en de PvdA.

Beide partijen bundelden de krachten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2021. Ze werden de grootste fractie en vormden een college met LPM, D66 en ChristenUnie. In het coalitieakkoord ‘Een frisse wind’ stond over De Cleene Hooge: ‘Bij nieuwe woningbouwlocaties wordt nadrukkelijk vooraf eerst de omgeving betrokken. De Cleene Hooge is daarbij hooguit in beeld als reservelocatie.’

Gebroken beloftes

Niets voor niets zei GroenLinks/PvdA-wethouder Louws dat het voor zijn partij ‘niet vanzelfsprekend was’ om de Cleene Hooge als azc-locatie aan te wijzen. Wilfried Boonman van oppositiepartij VVD zegt iets anders. “Voor mij is het collegevoorstel een dossier van gebroken beloftes. Eerst De Cleene Hooge als reserve betitelen en daar nu een azc willen bouwen.”

Boonman gaat niet zo ver dat hij de keuze voor De Cleene Hooge op voorhand afwijst. “Wel wil ik weten of andere locaties sneller klaar kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat daar al een gebouw staat. Het politiebureau is een serieuze optie, zeker nu het COA tegen de Werkgroep Direct Omwonenden van De Cleene Hooge gezegd schijnt te hebben dat die plek bespreekbaar is.”

VVD’er Boonman vreest dat B&W over enige tijd een tweede belofte breekt. “Het lijkt mij onhaalbaar dat het nieuwe azc er volgens afspraak in juli 2025 staat. Het bestemmingsplan moet ervoor worden veranderd. Daar kunnen burgers bezwaar tegen aantekenen tot aan de Raad van State, waardoor het huidige azc waarschijnlijk tegen de belofte in langer moet openblijven.”

‘Enige coulance’

Ook de coalitiepartijen voorzien dat deze planning te krap is. Bram de Buck (LPM) noemt het zelfs een illusie om van juli 2025 uit te gaan. Marianne Golsteijn (GroenLinks/PvdA) hoopt tegen die tijd ‘op enige coulance’ van de omwonenden van het huidige azc als blijkt dat het langer moet openblijven. Ook de ChristenUnie twijfelt aan de haalbaarheid, maar voelt niets voor een nieuwe discussie over de locatie. Arjan Beekman: “Het college heeft een keuze gemaakt op basis van criteria vanuit de raad. Ik zie niet in waarom we dat nog eens over zouden moeten doen.”

D66 wil dat als het college besluit om het azc in De Cleene Hoogte te bouwen, er vervolgens geen extra woningbouw in het gebied komt. Ook wil de partij dat burgers op een serieuze manier kunnen meepraten over de definitieve aanleg van het azc. Bas van der Reest: “Wat ons betreft wordt dat geen adviserende rol, maar serieus meebeslissen onder leiding van een externe, onafhankelijke voorzitter.”

Op 12 oktober vergadert de voltallige raad over het advies dat men aan B&W uitbrengt over de nieuwe locatie van het azc. Op 7 november neemt het college dan een definitief besluit.

Foto: Adrie Boxmeer

Zie hier het overzicht van alle berichtgeving over het AZC