Iqra besproken in Vlissingen, moslimouder: ‘Islamitisch onderwijs bevordert de opvoeding van onze kinderen’

Gemeenteraadsleden in Vlissingen spraken gisterenavond over de locatie waar Iqra, de op te richten islamitische basisschool moet komen. De gemeente wil de school vestigen in De Combinatie in het Middengebied waar al drie scholen en een kinderopvang zijn gehuisvest. Voorstanders legden hun keuze uit en tegenstanders kwamen met bezwaren.

De kinderen van Faoud Bouzambou zitten nu nog op een openbare school. Maar hij overweegt ze over te plaatsen naar Iqra. “Dat bevordert de opvoeding van onze kinderen”, zegt hij, “Islamitisch onderwijs is belangrijk voor ons. De wet biedt die ruimte ook. Het gaat vooral om identiteit. Het geeft onze kinderen een betere basis.”

Maar helemaal zeker over zijn keuze is Bouzambou nog niet. Een islamitische basisschool in het Middengebied heeft zijn voorkeur. Hij sluit een ander gebied niet uit, maar “mijn vrouw en ik moeten nog overleggen.”

‘Nederlandse kinderen worden slachtoffer’

Pim Kraan, fractievoorzitter van Perspectief op Vlissingen (POV), zou het beter vinden als een islamitische school op een zelfstandige locatie zou komen. Een gebouw waar al drie scholen zijn gehuisvest is geen goede keuze, vindt Kraan.

“Dit is een locatie waar verdringing plaats gaat vinden. Daar zitten in verhouding betrekkelijk veel islamitische kinderen. Denk ook aan de Nederlandse kinderen van die scholen. Die zijn daar dadelijk het slachtoffer van.”

Kraan heeft bovendien twijfels bij het bestaansrecht van de islamitische school. Bij de aanvraag bij het Ministerie van Onderwijs in 2021 is uitgegaan van vestiging in Oost-Souburg (postcode 4388). Hierdoor zouden ook toekomstige leerlingen uit Middelburg meetellen.

Postcodetruc

Niet voor niets volgens POV, want bij een eerdere aanvraag in 2019 werd nog uitgegaan van vestiging in de wijk Middengebied (postcode 4381). Maar het benodigde aantal leerlingen werd toen niet gehaald, waardoor de gemeente (die daar toen nog over ging) de aanvraag afwees. Het aantal zogeheten ouderverklaringen in het Middengebied was gewoon te laag.

In een memo stelt de partij: “De POV houdt rekening met de mogelijkheid dat de aanvragers, anticiperend op een herhaalde afwijzing bij een gelijke locatie een andere locatie gekozen hebben om die afwijzing te voorkomen.”

Dat de school zich nu tóch wil vestigen in het Middengebied doet Kraans wenkbrauwen fronsen: “Wij weten niet waar die ouderverklaringen vandaan zijn gekomen.”

Bij het ministerie is dat wel bekend, maar niet bij de gemeente. Kraan zou hierover graag meer duidelijkheid krijgen.

Tijdens de avond bleek nogmaals dat een brief die Henk Zielstra, voorzitter van het college van Bestuur Archipel Scholen, totaal verkeerd is gevallen bij de moslimouders die achter Iqra staan.

Zielstra stelde de brief op namens de scholen in De Combinatie die alle drie tegen de komst van een islamitische school in hun scholengebouw zijn. Zielstra schrijft dat ‘de gemeente door zijn besluit gaat zorgen voor segregatie’.

Kwalijk

Verderop schrijft hij: “Als Islamitische burgers een eigen school willen, en niet meer gebruik willen maken van het bestaande aanbod, laat ze dan ook apart zitten op een eigen locatie, waar ze moeten laten zien wat ze waard zijn.”

Mohammed Talbi, directeur van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO), die zich al jaren inzet voor de komst van een islamitische school in Zeeland, reageerde hierop in een brief: “Feitelijk roept hij [Zielstra – red.] hier op om hen te segregeren van de rest van de Vlissingse scholen. Wat ons betreft is dit onacceptabel.”

Ouder Fouad Bouzambou sluit zich hierbij aan: “Dat is echt een kwalijke opmerking, gemaakt door de directeur van de school waar mijn kinderen op zitten. Dat heeft ons behoorlijk gestoord.”

Dit is een artikel van Omroep Zeeland.

Foto: Moslimouders volgen op de publieke tribune het debat op de islamitische school (Omroep Zeeland)