Grote zorgen dorpsraad Souburg om impact van ontwikkelingen in Sloegebied

De dorpsraad Souburg maakt zich grote zorgen over de gevolgen als de bouw van twee of meer nieuwe kerncentrales en grootschalige industriĆ«le ontwikkelingen in het Sloegebied. Er wordt gesproken over 10.000 arbeiders, die ergens moeten wonen en extra verkeersdrukte zullen veroorzaken. “De leefbaarheid in Ritthem en Oost-Souburg zal ernstig lijden onder deze activiteiten.

De dorpsraad maakt zich ernstig zorgen over de hoeveelheid aan ontwikkelingen in het genoemde gebied, waaronder waterstofproductie, elektriciteitsopslag, aanlanding en distributie van windenergie uit de diverse windparken op de Noordzee, een ammoniakfabriek en de bouw van de kerncentrales. Bovendien is de gemeente Vlissingen, in tegenstelling tot de gemeente Borsele, niet uitgenodigd voor overleg met de provincie Zeeland en het Rijk, met betrekking tot de bouw van de kerncentrales, terwijl -een deel van- de activiteiten toch plaatsvindt op haar grondgebied. Zodoende heeft de gemeente Vlissingen zich ook niet kunnen of willen uitspreken over voorwaarden en eisen en zijn bewoners uit Vlissingen -met name Ritthem en Souburg- ook niet betrokken.

Zorgen

Voor zover de dorpsraad weet is pas in april 2024 een eerste reactie van de gemeente Vlissingen uit gegaan naar het inspreekpunt Nieuwbouw Kerncentrales. Daarin uit de gemeente zorgen omtrent veiligheid, verkeer(stromen), huisvesting en meerdere zaken. Wat de dorpsraad ook verontrust is dat wordt gesproken over 10.000 werknemers. “Dat legt een enorme druk op de naaste omgeving, waaronder de kernen Ritthem en Souburg”, zegt de dorpsraad. Daar komen nog de vele extra verkeersstromen bij en dat dag en nacht. Daar is het bestaande wegennet niet op berekend.

Tunnel

Verder maakt de dorpsraad zich zorgen over de veiligheid van kernenergie, met name het nucleair afval. De tunnel onder het Kanaal door Walcheren, waar al jaren over wordt gesproken, moet er zeker komen, gezien de extra verkeersstromen en ook met het oog op een eventuele evacuatie bij een calamiteit, zegt de dorpsraad. Ook moet de A58 worden verbreed.

Al met al zal de leefbaarheid van met name Oost-Souburg en Ritthem zwaar te lijden krijgen, mochten de extra industriƫle activiteit en de bouw van nieuwe kerncentrales doorgaan. Het gaat om investeringen in het belang van het land, maar de lasten zullen met name worden gevoeld in de gemeente Vlissingen, stelt de dorpsraad Souburg, De inwoners moeten daarvoor moeten worden gecompenseerd.

Foto: Omroep Zeeland