Opvang Studio A50 en Swerf-Rust langer open

Het COA heeft op 17 mei 2024 in een brief aan de gemeente Middelburg gevraagd of Swerf-Rust langer open kan blijven tot het nieuwe azc in Cleene Hooge open kan. Er zijn niet genoeg goede opvangplekken, zegt het COA. Swerf-Rust is een goede plek, dus dat wil de organisatie openhouden tot het nieuwe azc klaar is.

Het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) wil aan de gemeenteraad voorstellen om het azc in Swerf-Rust open te houden tot het nieuwe azc in Cleene Hooge open kan. In een brief zijn de inwoners van de wijk Breewijk/’t Zand hierover op dinsdag 2 juli geïnformeerd.

Op 16 mei 2024 heeft het COA aan de gemeente Middelburg ook gevraagd om de tijdelijke opvang in Studio A58 langer open te houden, omdat er niet genoeg plekken zijn voor mensen die asiel zoeken of al toestemming hebben om hier te blijven. Met het COA en beheerder Lievens van Studio A58 is afgesproken dat deze plek ook na 2024 gebruikt kan worden voor noodopvang. Het college van B&W heeft daarom besloten de noodopvang in Studio A58 te verlengen tot 1 februari 2026. In een brief zijn de omwonenden en omliggende ondernemers hierover op dinsdag 2 juli geïnformeerd.

De voorbereidingen voor de opvang in Studio A58 in 2021 (foto Omroep Zeeland).