Discussie in Veere over toerisme en leefbaarheid: ‘Toon meer durf en minder kruideniersmentaliteit’

“Het toerisme levert de gemeente Veere veel geld op. Daarmee kunnen de problemen rond de bereikbaarheid op Walcheren binnen vijf jaar worden opgelost. Toon meer durf en minder kruideniersmentaliteit.” Dat zei Adriaan Wisse, campingeigenaar uit Zoutelande, dinsdagavond op een bijeenkomst van Hart voor Veere (HVV) over toerisme en leefbaarheid in Serooskerke.

Een aantal prikkelende stellingen, een panel met ‘deskundigen’ en een zaal met zo’n 35 mensen met uitgesproken meningen. Zie hier de voornaamste ingrediënten van de bijeenkomst die de ‘HVV-denktank’ organiseerde.

‘Grens bereikt’

Stelling: ‘Veere is vol, er is geen ruimte voor meer toeristen. Zet een slagboom op de A58.’

Direct een reactie uit de zaal: “Vol? Ik hoor van veel mensen die het prima vinden in Domburg, die van het toerisme profiteren. Maar als de PZC telkens dezelfde drie klagers aan het woord laat, dan krijg je de indruk dat iedereen tegen is.”

Dat wil Diana Korteweg, van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, toch wel nuanceren. “We publiceren binnenkort een onderzoek onder 5.500 Zeeuwen. Daaruit blijkt dat er wel meer dan drie mensen problemen hebben met dat het steeds drukker wordt.”

Maaike Walraven, ex-Statenlid van GroenLinks: “Ik denk dat er een grens is bereikt. Nu mogen mini-campingboeren in overleg met de gemeenten hun capaciteit uitbreiden van 25 tot 35 plaatsten. Dat worden over vijf jaar natuurlijk 40 plekken. Zo raakt Veere langzamerhand vol.”

Ton de Jonge van de HVV-denktank vindt dat geen probleem: “Het echte probleem is dat op de ons omringende eilanden kampeerders die er al jaren staan van vakantieparken worden gezet, omdat de exploitant meer heil ziet in een groot hotel of dure chalets. Een hotel met 400 bedden past niet in Veere.”

‘Zeeland bejaardensoos’

Stelling: ‘Buitenlandse werknemers versterken de leefbaarheid in Veere, in plaats van dat ze die aantasten.’

Michel van Opbergen van Ruiterplaat Makelaardij in Kamperland is het het hartgronding hiermee eens, maar met een kanttekening: “De recreatiesector kent een tekort aan medewerkers. Als we die niet in Nederland vinden, moeten ze uit het buitenland komen. Prima, maar vervolgens huisvesten we ze op een manier waarop je zelfs je hond niet laat slapen.”

Alle aanwezigen zijn het erover eens dat alles moet worden gedaan om Zeeuwse jongeren die voor studie uit de provincie weggaan, daarna te laten terugkeren. Want ook zij zijn hard nodig in de recreatieve sector. “We moeten voorkomen dat Zeeland een bejaardensoos wordt.”

‘Nuttige bijeenkomst’

Stelling: ‘De camping van de toekomst moet inwoners meer bij activiteiten betrekken.’

“Twan Vermeulen van Impuls Zeeland: “Goed idee, zeker in de winter kun je recreatiezaal van een camping bijvoorbeeld als oefenruimte van de plaatselijke toneelvereniging gebruiken. Diana Korteweg: “De agrarische sector is ooit begonnen met het initiatief Kom in de Kas, om omwonenden een kijkje te geven in de sector. Zoiets kunnen recreatieondernemers ook doen. Maar dan moeten ze wel de hekken, die er nu vaak letterlijk staan, tussen hun accommodatie en de omwonenden weghalen.”

HVV-wethouder Marcel Steketee, politiek verantwoordelijk voor recreatie en toerisme in Veere, maakt de hele avond notities. Na afloop spreekt hij van een nuttige bijeenkomst, waar hij zeker wat aan heeft.

De discussieavond in Serooskerke (foto: Adrie Boxmeer)