GGD Zeeland biedt vanaf 2 oktober coronaprikken

GGD-Zeeland biedt vanaf 2 oktober weer coronaprikken aan. Met de nieuwe coronaprik kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona, hun afweer op peil brengen. Voorlopig is dat alleen op uitnodiging, én met afspraak.

De coronaprik wordt gegeven met het meest actueel beschikbare vaccin. Dit zogeheten XBB-vaccin kent de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus.


De najaarsronde is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dat wil zeggen: 60-plussers, volwassenen die een griepprik-uitnodiging krijgen, medisch hoog risicogroepen en zwangeren. 

Ook zorgmedewerkers met direct patiënt– en/of cliëntcontact mogen een coronaprik halen. Mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch een coronaprik willen halen, mogen straks ook een afspraak maken. 

Vanaf 19 september vallen de uitnodigingen op de mat
Anders dan bij vorige coronaprikrondes ontvangt niet iedereen die een coronaprik mag halen, hierover een brief. Alleen mensen van 60 jaar of ouder ontvangen een uitnodigingsbrief van het RIVM. Mensen uit andere groepen worden onder andere via de media uitgenodigd om zelf een afspraak te maken; dat kan vanaf 16 oktober.

GGD Zeeland
GGD Zeeland gaat de coronaprikken zetten op de zes vaccinatielocaties die goed bereikbaar zijn voor alle Zeeuwse inwoners: Goes, Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Terneuzen en Tholen. De vaccinatielocaties zijn vanaf 2 oktober geopend van maandag tot en met zaterdag. Daarna prikken we ook op tijdelijke locaties in de wijken. Deze vaccinatiemogelijkheden komen bij de vaste locaties die er al zijn in de regio.