B&W Vlissingen leidt eerste grote politieke nederlaag: plan Spuikom verworpen

Het college van B&W van Vlissingen heeft gisterenavond in het jaar dat het nu aan de macht is zijn eerste grote politieke nederlaag geleden. Met de kleinst mogelijke meerderheid (13 tegen 12 stemmen) verwierp de gemeenteraad de toekomstvisie voor de Spuikom, een gebied tussen de boulevard en de binnenstad.

De balans sloeg negatief voor het college door omdat drie raadsleden van coalitiepartijen LPV, GroenLinks en ChristenUnie (CU) tegenstemden. Over de toekomst van de Spuikom, het gebied tussen de boulevard en de binnenstad in de buurt van bioscoop CineCity, wordt al jaren gesproken. Ook deze keer ging de besluitvorming traag. Twee keer sprak de raadscommissie Ruimte erover. Opmerkelijk, omdat normaal gesproken een voorstel na behandeling in de commissie naar de raad gaat. Maar een meerderheid van de commissie vond de eerste keer dat er zo veel onduidelijkheden waren dat er nog een keer over moest worden gepraat.

Geen casino

Tijdens de behandeling in de raad lagen er twee wijzigingsvoorstellen (amendementen) vanuit de oppositie. Het eerste van CU, SGP en PvdA wilde het voorstel van het college van B&W om eventueel een casino te vestigen in de Spuikom van tafel halen. Pieter Jan Mersie (CU): “Het college verwacht dat het casino toeristen zal trekken, wij weten zeker dat je hiermee gokverslaving aanmoedigt.” De overige partijen vonden het amendement nogal betuttelend.

De CU was samen met de PvdA ook de indiener van een amendement om de beoogde wandelpier die de Spuikom met de boulevard moet verbinden, te schrappen. Mersie: “Vlissingen staat nog steeds als artikel 12-gemeente onder curatele van het Rijk. We moeten behoedzaam omgaan met ons geld. De financiële onderbouw van de Visie Spuikom is geheim verklaard, omdat openbaarmaking de positie van Vlisisngen zou kunnen schaden. Maar ik kan wel zeggen dat de pier elke burger een paar tientjes gaat kosten.”

‘Een typisch mannending’

De SGP-fractie was verdeeld over de pier. Cor Tromp bleek voorstander, maar liet weten dat zijn partijgenote Lilian Janse een pier ‘een typisch mannending’ vond. “Zij vindt dat gemeenten tegen elkaar opbieden: kijk eens wie de grootste heeft.” Het luidde tot veel gelach in de raadzaal.

Ook coalitiepartij PSR bleek om dezelfde reden tegen de aanleg van de pier. Medecoalitiepartij LPV verklaarde bij monde van Coen van Dalen dat ze ‘niet stonden te springen en te dansen’ om de toekomstvisie. “De financiële toekomst van Vlisisngen is nog steeds onzeker. Daarom vinden wij dat we als gemeente maar één groot project per keer moeten aanpakken. We moeten ook nog geld opzijleggen voor herstel van de Machinefabriek. De Spuikom mag geen concurrent hiervan worden. Dus de Visie Spuikom aannemen vinden wij prima, maar voer hem dan in etappes uit.”

PSR en LPV diende een amendement in om de ontwikkeling van de Spuikom in twee delen te splitsen: in het ene deel moet woningen komen, in het andere het casino. De raad nam het wijzigingsvoorstel aan. Ook het amendement om af te zien van de verbindingspier werd aangenomen.

Flinke kras

Toen was het tijd om over het gehele voorstel te stemmen. Omdat drie leden van de coalitie tegenstemden liep het college van PSR, LPV, VVD, CDA, CU en GroenLinks zijn eerste flinke kras op. Verantwoordelijk wethouder Sal Cracau (VVD) wilde na afloop niet reageren. “We gaan ons eerst als college beraden op de ontstane situatie.”

Het ontwerp voor de Spuikom met de verbindingspier (foto: OKRA landschapsarchitecten)