Geen schepen aan de Piet Heinkade tijdens Vlissingen Maritiem

Vanwege de vondst van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen dit jaar geen schepen aanmeren aan de Piet Heinkade. Bij werkzaamheden in de binnenhaven van Vlissingen zijn zeemijnen aangetroffen in de bodem van de Binnenhaven.

Opnieuw zijn zeer zware zeemijnen van Duitse herkomst gevonden. Enkele weken terug werd dichtbij de Piet Heinkade een eerste zeemijn van bijna 1000 kg aangetroffen tijdens werkzaamheden en onlangs werden nog twee van dergelijke explosieven gevonden. Het is een wettelijke verplichting dat er bij zulk soort werkzaamheden vooraf een explosievenonderzoek plaatsvindt. Hierbij zijn op vrijdag 24 mei 2024 twee zeemijnen aangetroffen.

Alternatieve ligplaats

Uit voorzorg is in overleg tussen de gemeente Vlissingen, de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) besloten om tot nader order geen schepen te laten aanmeren aan de Piet Heinkade. Omdat dit gevolgen heeft voor het evenement Vlissingen Maritiem aankomend weekend, zoekt de gemeente samen met de organisatie naar een alternatieve ligplaats voor het schip Dar Mlodziezy.

Op dit moment onderzoekt de EOD samen met de gemeente hoe de zeemijnen het beste geruimd kunnen worden. Tot die tijd blijft de Piet Heinkade afgesloten voor het aanmeren van schepen. Hiermee is de veiligheid voor dit moment gewaarborgd. Het ruimen zal niet eerder dan volgende week plaatsvinden.
Indien er maatregelen getroffen dienen te worden bij het ruimen, worden omwonenden en ondernemers hier per brief door de gemeente over geïnformeerd.

Dichtbij de Piet Heinkade zijn weer explosieven gevonden. (Foto: Peter Urbanus)