Boek over 75 jaar Watergeuzen gepresenteerd tijdens jubileumkamp

Zeeverkennersgroep de Watergeuzen uit Vlissingen vierde zondag 2 juni zijn 75-jarig bestaan op het Scoutcentrum Zeeland aan het Veerse Meer. Daarvoor waren alle oud-leden uitgenodigd, van wie er behoorlijk wat kwamen opdagen. Ook werd een mooi jubileumboek gepresenteerd.

Tientallen oud-leden hadden gehoor gegeven aan de oproep om het jubileum samen te komen vieren met de huidige leden, die dit weekeinde ook een jubileumkamp hadden. Op het Scoutcentrum Zeeland zijn talloze kampen van de Watergeuzen en andere padvindersgroepen georganiseerd. Er was ook een gezellige barbecue georganiseerd voor alle genodigden. Oude verhalen en bijzondere gebeurtenissen kwamen weer boven. Veel oud-leden gingen in de maritieme sector of de techniek aan de slag. Opvallend is dat veel van de aanwezigen nog steeds met elkaar bevriend zijn.

Geschiedenis

In het jubileumboek, geschreven door oud-schipper Laudie Bal, komt de geschiedenis van de zeeverkennersgroep aan bod. klaarblijkelijk is er zeer veel vastgelegd over het wel en wee van de Watergeuzen. Hij vertelt over zijn eigen kennismaking als 11-jarige jongen met de groep in 1970, gaat beknopt in op de ontstaansgeschiedenis van Scouting en vervolgens op de geschiedenis van de in 1949 opgerichte zeeverkennersgroep en die van de Vlissingse padvinderij in het algemeen. Vele bijzondere en bepalende figuren passeren de revue in het boek.

Bijnamen

Ook tal van bijzondere gebruiken en tradities worden benoemd. Zoals de verplichte havermout bij het ontbijt, de vele bijnamen – waarvan men soms niet meer wist waar die op waren gebaseerd, of zelfs hoe iemand echt heette-, inspecties, de kampdoop, de spelen en het zwemmen ’s ochtends tijdens kamp, de zomerkampen in de Biesbosch, maar ook bijzondere boten, de oprichting van de Wilde Vaart voor de wat oudere zeeverkenners en de komst van meisjes. De soms moeizame verstandhouding met Scouting Nederland komt ook aan de orde.

Willem III

De Watergeuzen hebben in die 75 jaar verschillende onderkomens gekend. Zo huisden ze in de voormalige bierbrouwerij de Meiboom aan de Hendrikstraat en tientallen jaren lang in de Willem III kazerne aan de Oranjestraat, totdat ze daar in 1995 uit moesten. Tegenwoordig dient het Wachtschip Nummer 70 nabij de Keersluisbrug als clubhuis voor de inmiddels gemengde (jongens en meisjes) zeeverkennersgroep. Zoals het er naar uit ziet hebben Scouting-groepen als de Watergeuzen nog steeds toekomst.

Voorzitter Richard van de Voorde spreekt de leden en oud-leden toe. (Foto: Peter Urbanus)