Gebiedsontwikkeling Griffioen voorziet ook in ontmoetingsgelegenheid voor wijk

Nog voor de zomer start de gemeente met de zogenaamde initiatieffase voor Hart van Griffioen. Op basis van een eerder gemaakte studie, laat de gemeente verder verkennen wat de kansen, mogelijkheden en haalbaarheid is van deze integrale gebiedsontwikkeling. Ook een tijdelijke ontmoetingsplek voor de wijk valt onder de plannen.

Het doel van deze fase is volgens de gemeente om te komen tot een eindbeeld met wat er moet komen. Het gaat dan om het aantal en type nieuwe woningen, scholenhuisvesting en wat er uit de participatie komt, maar ook de financiële haalbaarheid. Aan het einde van dit jaar is er meer duidelijkheid en zal het gemeentebestuur een besluit nemen over het vervolg.

Ontmoetingsplek

Naast het uitwerken van integrale plan voor de langere termijn wil de gemeente samen met de buurt tot een (tijdelijke) ontmoetingsplek in de wijk komen. De behoefte aan een ‘buurtkamer’ voor de wijk was de aanleiding om dit plan te initiëren in 2021. Dat gebeurde door twee betrokken inwoners van de wijk Griffioen. Er is enthousiast gereageerd op de plannen en bewoners zijn bereid om hun steentje bij te dragen.

Integraal plan

Het plan Hart van Griffioen is opgenomen in de Omgevingsvisie van Middelburg als integraal ontwikkelgebied. In 2023 is er al een studie gepresenteerd, die in samenwerking met woningcorporatie Woongoed, de scholen en betrokken wijkbewoners is opgesteld. Tijdens dit traject is nagedacht over (sociale) woningbouw, uitbreiding en verduurzaming van de Aventurijn en de Internationale Schakel Klas (ISK). Ook een centrale ontmoetingsplek in de wijk kwam te sprake. De (ver-)nieuwbouw van scholengemeenschap CSW van de Perre is een apart project in deze gebiedsontwikkeling. Hiervoor zijn de eerste gesprekken al gevoerd.

Impressie van de ontmoetingsplek

(foto: Middelburg Ontmoet)