D66 wil omwonenden meer inspraak geven over nieuw azc in Middelburg

D66 wil omwonenden meer inspraak geven over hoe het nieuwe asielzoekerscentrum in Middelburg er gaat uitzien. Ook wil de partij dat burgers meer te zeggen krijgen over de veiligheid rondom het complex. Dat bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering. Volgende week donderdag beslist de gemeenteraad over de mate van inspraak (participatie) die de inwoners krijgen.

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) wil burgers over vier deelonderwerpen op verschillende niveaus laten meepraten. Over de veiligheid en de inrichting van het azc worden omwonenden geraadpleegd. Over de verkeerssituatie rondom het toekomstige centrum mogen inwoners adviseren, wat meer om het lijf heeft dan raadplegen. Voor de inrichting van de omgeving van het azc kunnen ze zelf plannen aandragen.

‘Niet bang voor teleurgestelde burgers’

D66 wil dat omwonenden over de veiligheid en de inrichting van het azc zouden mogen adviseren. Volgens wethouder Jeroen Louws (GroenLinks/PvdA) schuilt daar een risico in. “Bij beide onderwerpen zijn ook anderen betrokken, bijvoorbeeld de politie en het COA. De kans bestaat dat burgers hierdoor niet of niet volledig hun zin krijgen. Dat kan tot teleurstellingen leiden. De gedachte dat meer participatie meer invloed betekent, vind ik te simpel. Wellicht kan soms meer worden bereikt door raadpleging dan door advisering.”

D66-raadslid Bas van der Reest zag dat anders: “Als je inwoners serieus neemt, past daar het hoogst mogelijke niveau van participatie bij. Ik ben niet bang voor teleurgestelde burgers. Ik denk dat dit goed valt uit te leggen.” Van der Reest wil tijdens de gemeenteraad volgende week proberen andere fracties voor zijn idee te winnen.

Verkoop of erfpacht

VVD-raadslid Wilfried Boonman zag een spanning tussen de wensen van burgers en de gemeenteraad en de financiële mogelijkheden van het COA. “Zijn die wensen afdwingbaar bij het COA? Of doet het toch alleen maar wat het zelf wil?” Wethouder Louws maakte zich geen zorgen hierover. “We maken harde afspraken met het COA en die leggen we vast in een bestuursovereenkomst. Zonder harde afspraken komt er geen overeenkomst.”

Ook vond de VVD het niets dat de gemeente de grond waar het azc moet komen wil verkopen aan het COA en niet in erfpacht uitgeeft. Volgens de liberalen verliest de gemeente hierdoor de regie. Maar ook daar was Louws niet bang voor. “Ik ben wel bang dat het COA bij erfpacht niet in een mooi azc wil investeren. Als het daarentegen eigendom is van het COA kan die het azc na vijftien jaar als nieuwe woonwijk tegen een goede prijs verkopen. Hierdoor willen ze bij de bouw er ook meer in investeren. Terwijl door erfpacht de restwaarde als het azc sluit nihil is voor het COA.”

Dat werd VVD-raadslid Alex Wöhler te gortig: “Voor een groot gedeelte van de huizen in Amsterdam geldt erfpacht. De wethouder durft toch niet met droge ogen te beweren dat die huizen op dit moment in waarde dalen?”

Het Zeeuwse Landschap

Het azc moet in weidegebied De Cleene Hooge komen, aan de westrand van Middelburg. Daar wil de gemeente nog 45 woningen bouwen. Om te voorkomen dat dit er meer worden, willen GroenLinks/PvdA en de ChristenUnie dat de gemeente de rest van de grond verkoopt aan bijvoorbeeld Het Zeeuwse Landschap.

Wethouder Rutger Schonis (D66) gaf beide partijen weinig kans. “We hebben dat al eens geprobeerd. Maar Het Zeeuwse Landschap vond de natuurwaarde van het gebied te laag. Daar komt bij dat het gaat om landbouwgrond met een boekwaarde van 2,4 miljoen euro. Natuurgebied heeft een lagere waarde. Dus bij verkoop aan een natuurorganisatie moeten we een behoorlijk bedrag als verlies afschrijven.”

Ook het huidige azc in Middelburg in voormalig verzorgingshuis Swerf-Rust kwam nog even aan bod. Volgens afspraak moet dat medio volgend jaar sluiten. Maar gezien wat er nog allemaal moet gebeuren voordat het nieuwe azc er staat, is die datum zo goed als zeker niet haalbaar. Wethouder Louws: “Ik zal de raad hierover binnenkort nader informeren.”

Dit is een artikel van WFM96.

Foto: wethouder Jeroen Louws