D66 Veere wil 1,4 miljoen euro van Vlissingen

Vlissingen moet 1,4 miljoen euro aan Veere betalen, vindt D66 in Veere. Vlissingen voert als ‘centrumgemeente’ een aantal taken uit voor heel Zeeland. Volgens het blad Binnenlands Bestuur heeft Vlissingen daarop nu een overschot van 31 miljoen euro, wat de gemeente zelf mag houden. D66 in Veere is het daar niet mee eens en zegt dat Veere recht heeft op een deel daarvan. D66 heeft daarover vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Veere.

Fractievoorzitter Jacco van Maldegem van D66 Veere verwijst in zijn vragen naar het artikel in Binnenlands Bestuur. Het blad stelt dat Vlissingen een overschot van 31 miljoen euro heeft op de uitvoering van zijn taken als centrumgemeente op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang voor alle Zeeuwse gemeenten.

Schuldsanering

Het overschot wordt vermeld in het laatste rapport van de Artikel 12-inspecteur, die toezicht houdt op de financiën van Vlissingen. De gemeente heeft al acht jaar de Artikel 12-status vanwege grote financiële problemen. Dat betekent dat Vlissingen onder curatele van het Rijk staat. Het is een soort schuldsanering, waarbij alle andere gemeenten in Nederland een bijdrage leveren om Vlissingen er weer bovenop te helpen. De inspecteur verwacht dat Vlissingen volgend jaar weer grotendeels boven Jan is, waardoor er waarschijnlijk in 2025 een einde kan komen aan de Artikel 12-status.

Het overschot van 31 miljoen euro mag Vlissingen volgens de Artikel 12-inspecteur naar eigen inzicht besteden, omdat de Zeeuwse gemeenten geen afspraken hebben gemaakt over een onderlinge verrekening. Daar komt bij dat de mogelijke risico’s die een centrumgemeente loopt ook volledig op het bordje van Vlissingen komen.

Gaten dichten

D66 in Veere vraagt aan het dagelijks gemeentebestuur of het klopt dat er geen verdeelsleutel is. De partij verwijst verder naar de nieuwe afspraken over beschermd wonen, maatschappelijke omvang en vrouwenopvang die de Veerse gemeenteraad vorige week donderdag goedkeurde.

Van Maldegem: “Op basis hiervan heeft Veere recht op 4,42 procent van het overschot, oftewel 1,4 miljoen euro. Wij vragen het college van burgemeester en wethouders of ze het met ons eens zijn dat dit geld Veere toekomt en dat Vlissingen het niet moet gebruiken voor het dichten van financiële gaten die het grotendeels zelf heeft veroorzaakt.”

Foto: het gemeentehuis van Veere (Wikipedia Commons)