Burgemeester Vlissingen reageert op kritiek POV over verkoop parkeerplaatsen Machinefabriek

De gemeente Vlissingen verkoopt de toekomstige parkeerplaatsen in de Machinefabriek volgens de in het verleden afgesproken prijs. Echter, vanwege de toegenomen bouwkosten is de kostprijs van een parkeerplaats enorm gestegen. Dat heeft burgemeester Bas van den Tillaar vanochtend verklaard als reactie op een persbericht van oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV).

Volgens de POV verliest Vlissingen 1,9 miljoen euro op de verkoop van de parkeerplaatsen, omdat de gemeente ze te goedkoop heeft aangeboden. Het gaat om 160 van de 625 parkeerplekken die voorzien zijn in de Machinefabriek, bestemd voor bewoners.

Volgens POV-fractievoorzitter Pim Kraan blijkt uit informatie van de projectontwikkelaars dat er honderd parkeerplekken zijn verkocht voor 20.000 euro per stuk en zestig voor 15.000 euro. Maar de kostprijs van een parkeerplaats zou op zeker 30.000 euro liggen.

‘Precies wat de POV wil’

De POV dient morgen in de raadsvergadering een amendement in om de exploitatie van de parkeergarage op een later moment in een apart voorstel aan de raad voor te leggen. De kern van dat voorstel moet zijn dat de gemeente de parkeerplekken tegen kostprijs verkoopt en dat ook de exploitatie dekkend is.

Omdat verantwoordelijk wethouder Sal Cracau vanochtend niet bij het wekelijkse persgesprek was, reageerde burgemeester Van den Tillaar. Volgens hem staat in het voorstel waarover de raad morgen besluit precies wat de POV wil. Zo stelt het college voor dat de parkeergarage kostendekkend moet zijn over de gehele looptijd en dat een voorstel hierover, na toetsing door onder meer de accountant, apart aan de raad wordt gezonden.

Geheimhouding

POV’er Kraan had ook kritiek op het feit dat de stukken over de financiële onderbouwing van de parkeergarage onder geheimhouding aan de gemeenteraad zijn verstrekt. Kraan vindt dat hij op deze manier zijn werk als volksvertegenwoordiger niet goed kan koen. “Ik word over de Machinefabriek aangesproken in de stad en ik mag er niets over zeggen.”

Van den Tillaar: “Soms is het onvermijdelijk om informatie geheim te verklaren, omdat openbaarmaking de onderhandelingspositie van de gemeente schaadt. Maar in de zeven jaar dat ik burgemeester van Vlissingen ben, is het aantal geheime raadsstukken aanzienlijk afgenomen. Ik heb geen concrete cijfers, maar bij elk stuk waarvoor mogelijk geheimhouding moet gelden, vraag ik de wethouders of dat nu echt nodig is.”