Bewonersgroep Middelburgse wijk Griffioen: ‘Plan voor nieuw azc gedoemd om te mislukken’

“Het plan van het college van B&W van Middelburg om een nieuw asielzoekerscentrum in De Cleene Hooge te vestigen, is gedoemd te mislukken.” Dat zegt een deze week opgerichte bewonersgroep in de Middelburgse wijk Griffioen. De bewonersgroep hekelt de manier waarop het college de omwonenden dinsdagavond heeft overvallen met de locatiekeuze voor het nieuwe azc. De bewoners vinden het plan voor 330 vluchtelingen plus maximaal 250 flexibele plekken te groot. “Dat is vragen om ellende.”

De toezegging van Louws dat de omwonenden nauw betrokken worden bij de uitvoering van de plannen doet de bewonersgroep af als ‘schijnparticipatie’. “Meer dan meepraten over waar bankjes komen is het niet”. Wij roepen op tot een open en eerlijke dialoog tussen de gemeente en haar inwoners.”

‘Wellicht uitwijken naar schouwburg’

Het college van B&W kan het locatiebesluit voor een nieuw azc nemen zonder de instemming van de gemeenteraad. Toch wil ze het aan de raad voorleggen, zodat die wensen en bedenkingen kenbaar kan maken. Dat gebeurt eerst op 3 oktober in de raadscommissie Algemeen Bestuur en daarna in de voltallige raad op 12 oktober. Het college neemt dan op 7 november een definitief besluit.

In een eerste reactie uit oppositiepartij VVD kritiek op de manier waarop het besluit bekend is gemaakt. Fractievoorzitter Wilfried Boonman: “In april, toen we spraken over de voorwaarden waaraan de nieuwe locatie moet voldoen, hebben wij het college aangeraden om de bewoners vanaf dag 1 erbij te betrekken. Maar daar wilde de wethouder niets van weten.”

Boonman verwacht een druk bezochte commissievergadering op 3 oktober, waar burgers ook mogen spreken. Hij overweegt voor te stellen uit te wijken naar een grotere locatie. “Dus niet in het stadskantoor, maar wellicht in de schouwburg. Ook moeten we die avond alleen maar over de locatie voor het nieuwe azc praten. Alle andere onderwerpen dienen naar een andere vergadering te worden doorgeschoven.”

De toezegging van Louws dat de omwonenden nauw betrokken worden bij de uitvoering van de plannen doet de bewonersgroep af als ‘schijnparticipatie’. “Meer dan meepraten over waar bankjes komen is het niet”. Wij roepen op tot een open en eerlijke dialoog tussen de gemeente en haar inwoners.”

‘Wellicht uitwijken naar schouwburg’

Het college van B&W kan het locatiebesluit voor een nieuw azc nemen zonder de instemming van de gemeenteraad. Toch wil ze het aan de raad voorleggen, zodat die wensen en bedenkingen kenbaar kan maken. Dat gebeurt eerst op 3 oktober in de raadscommissie Algemeen Bestuur en daarna in de voltallige raad op 12 oktober. Het college neemt dan op 7 november een definitief besluit.

In een eerste reactie uit oppositiepartij VVD kritiek op de manier waarop het besluit bekend is gemaakt. Fractievoorzitter Wilfried Boonman: “In april, toen we spraken over de voorwaarden waaraan de nieuwe locatie moet voldoen, hebben wij het college aangeraden om de bewoners vanaf dag 1 erbij te betrekken. Maar daar wilde de wethouder niets van weten.”

Boonman verwacht een druk bezochte commissievergadering op 3 oktober, waar burgers ook mogen spreken. Hij overweegt voor te stellen uit te wijken naar een grotere locatie. “Dus niet in het stadskantoor, maar wellicht in de schouwburg. Ook moeten we die avond alleen maar over de locatie voor het nieuwe azc praten. Alle andere onderwerpen dienen naar een andere vergadering te worden doorgeschoven.”

week opgerichte bewonersgroep in de Middelburgse wijk Griffioen. De bewonersgroep hekelt de manier waarop het college de omwonenden dinsdagavond heeft overvallen met de locatiekeuze voor het nieuwe azc. De bewoners vinden het plan voor 330 vluchtelingen plus maximaal 250 flexibele plekken te groot. “Dat is vragen om ellende.”

De bewonersgroep is ontstaan direct nadat het college dinsdag de nieuwe locatie voor het azc bekendmaakte. Die is nodig, omdat het huidige azc in juli 2025 na tien jaar volgens afspraak met de omwonenden moet sluiten. Op de nieuwe plek moet het azc vijftien jaar staan.

De kritiek van de bewonersgroep richt zich op de omvang van het nieuwe azc, de manier waarop B&W dit zonder overleg heeft besloten en de locatie. De Cleene Hooge is een agrarisch gebied ten westen van Middelburg. Het open en groene landschap is voor veel buurtbewoners een oase van rust en in hun ogen uniek, vanwege het ongehinderde uitzicht op de duinen zo’n vijf kilometer verderop.

‘Overvaltactiek’

In een persbericht hekelt de bewonersgroep de ‘overvaltactiek’ van B&W. Het herinnert hen aan de manier waarop negen jaar geleden het gemeentebestuur bekend maakte dat er een azc zou komen. “Terwijl in de klankbordgroep van de omwonenden van het huidige azc de belofte is gedaan dat als de gemeente op zoek zou gaan naar een nieuwe locatie ze het anders zou aanpakken dan de overval in 2014.”

Verantwoordelijke wethouder Jeroen Louws (GroenLinks/PvdA) zei donderdagavond tijdens een informatiebijeenkomst de bewoners niet vanaf het allereerste moment bij de keuze te hebben betrokken, omdat dit direct de nodige weerstand zou opleveren. De bewonersgroep: “De keuze om de bewoners van de Griffioen niet op voorhand te betrekken maar te overvallen, stelt de belofte van open een eerlijke vertegenwoordiging ter discussie. Terwijl veel bewoners de noodzaak voor een azc erkennen, maar niet van de beoogde omvang.”

‘Altijd problemen en ellende’

Volgens de bewoners leidt een groot azc tot problemen en onveiligheid in de buurt. Ze voelen zich hierin gesteund door de woorden van Fokke Osterthun, capaciteitsmanager bij het Centraal Oorgaan opvang asielzoekers (COA). Hij zei op de informatiebijeenkomst donderdag: “Dit levert altijd problemen op, want als je driehonderd mensen bij elkaar stopt, kun je geen ellende voorkomen.”

De toezegging van Louws dat de omwonenden nauw betrokken worden bij de uitvoering van de plannen doet de bewonersgroep af als ‘schijnparticipatie’. “Meer dan meepraten over waar bankjes komen is het niet”. Wij roepen op tot een open en eerlijke dialoog tussen de gemeente en haar inwoners.”

‘Wellicht uitwijken naar schouwburg’

Het college van B&W kan het locatiebesluit voor een nieuw azc nemen zonder de instemming van de gemeenteraad. Toch wil ze het aan de raad voorleggen, zodat die wensen en bedenkingen kenbaar kan maken. Dat gebeurt eerst op 3 oktober in de raadscommissie Algemeen Bestuur en daarna in de voltallige raad op 12 oktober. Het college neemt dan op 7 november een definitief besluit.

In een eerste reactie uit oppositiepartij VVD kritiek op de manier waarop het besluit bekend is gemaakt. Fractievoorzitter Wilfried Boonman: “In april, toen we spraken over de voorwaarden waaraan de nieuwe locatie moet voldoen, hebben wij het college aangeraden om de bewoners vanaf dag 1 erbij te betrekken. Maar daar wilde de wethouder niets van weten.”

Boonman verwacht een druk bezochte commissievergadering op 3 oktober, waar burgers ook mogen spreken. Hij overweegt voor te stellen uit te wijken naar een grotere locatie. “Dus niet in het stadskantoor, maar wellicht in de schouwburg. Ook moeten we die avond alleen maar over de locatie voor het nieuwe azc praten. Alle andere onderwerpen dienen naar een andere vergadering te worden doorgeschoven.”

Zie hier het overzicht van alle berichtgeving over het AZC