Autovrij maken hoofdstraat Domburg gaat vooralsnog niet door

Het autovrij maken van de Oost- en Weststraat in Domburg binnen een jaar gaat niet door. De gemeenteraad vindt het plan van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Veere om de auto te verbannen uit deze belangrijke toeristische straten ondoordacht. Met name de te verwachten extra drukte in Aagtkerke was voor de raadscommissie Ruimte gisteravond aanleiding om het voorstel van de agenda te halen van de raadsvergadering op 14 december. B&W moet nu met een beter plan komen.

Het grootste probleem van de raadscommissie met het autovrij maken van de hoofdstraat in Domburg is dat B&W pas over vele jaren een rondweg om Domburg wil aanleggen. Maar dat moet juist als eerste gebeuren, vonden de commissieleden. Voordat de auto uit de Ooststraat en Weststraat wordt verbannen.

Twee keer bakzeil

B&W van Veere haalde gisterenavond twee keer bakzeil. Want ook het plan voor verkeersmaatregelen aan de westrand van Domburg, nodig omdat Roompot recreatiepark Hof Domburg wil uitbreiden, moet terug naar de tekentafel. Opmerkelijk was niet dat de oppositie bestaande uit PvdA/GroenLinks, CDA, DTV en D66, beide voorstellen afkeurde. Dat gebeurt wel vaker, maar met acht van de 19 raadszetels kan de oppositie vaak geen deuk in een pakje boter slaan.

Bijzonder was dat bij beide voorstellen de grootste collegepartij, de SGP, met haar vier zetels een cruciale rol speelde. SGP’er Adriaan Wisse over het autovrij maken van het centrum van Domburg: “Het leidt tot extra verkeersdrukte in het buitengebied, met name in Aagtekerke. Daarom willen we een pas op de plaats, ook al leidt dat nu tot teleurstelling bij de inwoners van Domburg.” SGP-fractievoorzitter Jaap Melse trok de finale conclusie over de westrand: “We gaan nu de knoop doorhakken. Dit voorstel is nog niet rijp voor behandeling in de raad.

Beide wethouders, Ruud van Houten (VVD) voor het centrum van Domburg, en René de Visser (SGP) voor de westrand, konden niet anders dan te benadrukken ‘dat de raad uiteindelijk het laatste woord heeft’. Maar de druiven waren voor beiden wel zuur.

Angst voor meer verkeersdrukte

De voortekenen aan het begin van de vergadering waren al niet gunstig geweest. Want onder de diverse insprekers was eigenlijk alleen voorzitter Simon de Visser van de Stadsraad Domburg zonder voorbehoud tevreden over het autovrij maken. Hij complimenteerde B&W over het betrekken van de inwoners hierbij. Hoe anders was de mening van zijn collega-voorzitter Hans Nonnekes van de Dorpsraad Aagtekerke. “We zijn verontwaardigd dat B&W niet met de bewoners van Aagtekerke heeft gesproken. Terwijl bij ons straks de verkeersdrukte fors zal toenemen.”

Verder waren er diverse insprekers die namens zichzelf of in één geval namens zijn schoonouders (“die zijn hoogbejaard, vandaar dat ik hier nu het woord voer”) zich tegen het plan voor de westrand van Domburg uitspraken. De uitbreiding van Hof Domburg zou voor veel verkeersoverlast zorgen, was hun vrees.

Een bezorgdheid die veel raadsleden deelden. Zo vond Chris Maas (PvdA/GroenLinks) het onbegrijpelijk dat B&W niet duidelijk had aangegeven met hoeveel bedden Roompot Hof Domburg wil uitbreiden. “Door een oplettende burger kunnen we daar nu een inschatting van maken, maar dat had het college moeten doen.” Volgens wethouder René de Visser was het voor precieze aantallen echter nog te vroeg. “Dit is nog maar een visie. Als u hiermee akkoord gaat volgt er een plan met een concrete uitwerking.” Maar dat vond Maas de omgekeerde wereld: “Wij willen nu de getallen weten, niet pas straks.”

Toeristenstroom van A58 en N57 naar de kust

Gisteravond stond ook de Mobiliteitsvisie Walcheren op de agenda, over hoe de toeristenstroom vanaf de A58 en N57 naar de kust moet worden geleid. Inwoners van Grijpskerke en Aagtekerke hebben nu al in de zomer last van toenemende verkeersdrukte. Volgens de raadscommissie was de Mobiliteitsvisie de ‘kapstok’ voor de plannen voor Domburg. Dus eerst moest dat worden geregeld, dan pas de rest. Of zoals Pieter Wisse (CDA) het verwoordde: “Je hebt eerst een kapstok nodig, voordat je de jassen kunt ophangen.

Foto: Omroep Zeeland.