Provincie gaat met Middelburg over nieuwe locatie azc praten

Gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) gaat ‘informeel’ praten met de Middelburgse wethouder Jeroen Louws (GroenLinks/PvdA) over het geplande nieuwe asielzoekerscentrum in het gebied De Cleene Hooge. Van der Velde zei dit tijdens een vergadering van de commissie Bestuur van Provinciale Staten. Tegen de bouw van het azc bestaan grote bezwaren van omwonenden. Voor de bouw moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, waarbij de provincie mogelijk een rol speelt.

Voorafgaand aan het onderwerp spraken Jos Jobse en Eric Caljouw van de Werkgroep Cleene Hooge – AZC in. Ze benadrukten dat een azc met 330 asielzoekers in De Cleene Hooge de weidsheid van het landschap zal aantasten en een enorme druk op de buurt zal leggen. Ook wezen ze erop dat het college van burgemeester en wethouders (B&W) de inwoners had overvallen met de aanwijzing van de locatie.

Gedeputeerde Van der Velde zegde toe met wethouders Louws te gaan praten. “Ik zal hem erop wijzen dat we verontruste inwoners van Middelburg in onze commissievergadering hadden. Ik zal hem vragen om een nadere toelichting. Het is een informeel gesprek. De Statencommissie ontvangt geen gespreksverslag van, ik zal het ook niet terugkoppelen.”

Goed bestuur

Statenlid Wouter Versluis (D66) vroeg zich af of dit informele gesprek niet tot een precedent zou leiden. “Er is veel onrust over de plannen van Roompot om uit te breiden in Kamperland. Gaat de gedeputeerde dan ook praten met B&W van Noord-Beveland?” Van der Velde: “Wij praten met enige regelmaat informeel met gemeentebesturen. Dat past in onze opvattingen van goed bestuur, zonder dat we ingrijpen in elkaars bevoegdheden.”

Statenlid Gert Heijkoop (JA21) vond het een goede zaak als Van der Velde ook met B&W van Noord-Beveland zou gaan praten. “Want bij de uitbreidingsplannen van Roompot is veel fout gegaan. Een petitie tegen de plannen is 5.000 keer ondertekend. Deze zaak komt zeker nog een keer bij Provinciale Staten terecht. Het is onze taak als volksvertegenwoordigers om die zorgen van de burgers serieus te nemen.”