30 minderjarige asielzoekers buiten de woonkern, in Serooskerke kwam die mededeling hard aan

Dertig minderjarige asielzoekers in een lege villa net buiten Serooskerke, dat is het plan van de gemeente Veere. De dorpsraad en inwoners zijn gisteravond uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan met het bestuur, maar dat verliep niet zoals ze hadden verwacht. “We dachten dat het een overleg was, maar er werd een mededeling gedaan en we hadden er geen inspraak meer in”, zegt inwoner Ellen Tavenier.

Vooral de manier van communiceren vanuit de gemeente naar de burgers toe is voor de inwoners van Serooskerke een doorn in het oog. “Er wordt onvolledige informatie gegeven, vragen die gesteld worden zijn niet beantwoord, er is geen communicatie mogelijk”, benadrukt Tavenier.

De komst van een azc in Serooskerke heeft een flinke geschiedenis. Al sinds oktober lag er een voorstel op tafel om vijftig minderjarige asielzoekers in een nieuw pand bij het dorpshuis de Zandput te huisvesten. Na protest is dit aantal afgeschaald naar dertig asielzoekers met mogelijkheid tot uitbreiding naar vijftig. De gemeente laat weten te hebben geluisterd naar de wens om de opvang buiten de woonkern te plaatsen.

Teveel jongeren

Over de locatie hebben de inwoners dan ook geen oordeel, maar wel over de omvang. “Als dorpsraad hebben we gezegd dat we twintig een goede verhouding in het dorp vinden. Het college heeft van begin af aan het standpunt ingenomen om met dertig te starten. We hebben in die leeftijdscategorie al zoveel jongeren in het dorp wonen dus dan praat je over een verdubbeling. Dat vinden we te veel”, zegt Jan Kousemaker, voorzitter van de dorpsraad.

Vooralsnog heeft de gemeente de ogen gericht op een pand aan de Wilgenhoekweg. “Dat was een van de suggesties die door inwoners was aangedragen. Deze locatie hebben we onderzocht en voorgelegd aan het COA als alternatief voor De Zandput”, zegt wethouder Bert Tuk. Er is vandaag een brief uit gegaan met informatie over de opvang.

Onderhandelingen

Er heeft al een onderhandeling plaatsgevonden over de aankoop van het pand. Hierover wordt op 28 februari in een extra raadsvergadering een besluit genomen. Verder laat de gemeente weten dat ze samen met inwoners en andere belanghebbenden willen komen tot benodigde en gewenste afspraken rondom bijvoorbeeld de veiligheid.

Dit is een artikel van Omroep Zeeland.

Foto: Het pand waar de gemeente Veere dertig minderjarige asielzoekers wil huisvesten (foto: Omroep Zeeland)