Vlissingse PvdA’ers buigen zich over verzoek aan fractievoorzitter Frances Oreel om direct op te stappen

Vlissingse PvdA’ers kunnen komende zaterdag op een besloten ledenvergadering beslissen over een verzoek aan fractievoorzitter Frances Oreel om direct op te stappen en haar raadszetel ter beschikking te stellen. Dat staat in de uitnodiging voor de vergadering die de leden dit weekend hebben ontvangen en die in het bezit is van Omroep Zeeland. De positie van Oreel staat al enige tijd ter discussie binnen de partij.

Er zijn nog twee andere voorstellen waaruit de leden kunnen kiezen. Zo is er de optie dat Oreel raadslid blijft, maar geen fractievoorzitter meer is. Die is volgens PvdA Zeeland, die de vergadering organiseert, echter niet reëel omdat de twee andere Vlissingse raadsleden, Hristijan Stevoski en Azad Toğuç, geen ambitie hebben om de fractie te leiden.

De derde mogelijkheid, zo schrijft het bestuur, is dat ‘de leden van de afdeling Vlissingen de huidige situatie accepteren tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen’. Het is maar de vraag of het acceptabel is voor de critici van Oreel dat zij dan tot maart 2026 op haar positie blijft. Anderzijds zal zij zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven. Ook als de leden willen dat ze opstapt kan ze als gekozen volksvertegenwoordiger blijven zitten, desnoods als partijloos raadslid.

Problemen bezweren

Met de ledenvergadering zaterdag wil de PvdA de problemen binnen de Vlissingse afdeling bezweren. Problemen die zijn terug te voeren op al lang bestaande conflicten tussen bestuur en fractie, tussen bestuursleden onderling en fractieleden onderling. Conflicten waarbij steevast de naam van Frances Oreel wordt genoemd. Het was voor de PvdA aanleiding om twee Zeeuwse partijprominenten, oud-burgemeester van Terneuzen Jan Lonink en oud-Statenlid Marjan de Koster, te vragen om de zaak te onderzoeken.

Hun rapport was al in maart dit jaar klaar, maar de PvdA Zeeland wilde het toen niet publiceren. Want inmiddels had Frances Oreel bij het landelijke PvdA-bestuur tegen een mannelijke Vlissingse partijgenoot een klacht wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag ingediend. Het provinciaal partijbestuur wilde publicatie van het rapport uitstellen totdat er over de klacht van Oreel was besloten.

Medio oktober verklaarde de landelijke PvdA die klacht ongegrond. Het was voor de Zeeuwse partijbestuurders nog steeds geen aanleiding om het rapport van Lonink/De Koster te openbaren. Op 28 oktober kregen de Vlissingse leden in een besloten vergadering van Jan Lonink slechts een mondelinge toelichting op de conclusies en aanbevelingen. Omroep Zeeland beschikt over de notulen van deze vergadering.

‘Conflicten worden persoonlijke vetes’

Lonink en De Koster trokken onder meer de volgende conclusies: binnen de PvdA Vlissingen ontbreekt het aan zelfreflectie, conflicten worden persoonlijke vetes, er is een onwerkbare relatie tussen fractie en bestuur, de fractievoorzitter heeft een te grote invloed op het bestuur.

Foto: gemeente Vlissingen

Ook deden beide partijprominenten enkele aanbevelingen. De meeste opvallende: het verzoek aan Frances Oreel om een stap terug te doen. Als dat niet zou gebeuren voorzagen Lonink en De Koster ‘dat er op korte termijn wederom bestuursleden en fractieleden zouden vertrekken’.

Er stond nog een opvallende aanbeveling in het rapport: hef de PvdA-afdeling Vlissingen op en vorm samen met de partijleden in Middelburg en Veere een nieuwe afdeling Walcheren. Het zou betekenen dat de partij een vergelijkbare structuur zou krijgen als GroenLinks, met wie het in Veere en Middelburg ook al een gezamenlijke raadsfractie heeft.