Vlissingse PvdA-fractievoorzitter Frances Oreel krijgt advies om zich te beraden op haar positie

De Vlissingse PvdA-fractievoorzitter Frances Oreel is gevraagd zich te beraden op haar positie en toekomst binnen de partij en eventueel een stap terug te doen in het belang van de partij. Dat is de strekking van een van de aanbevelingen van de Zeeuwse partijprominenten Jan Lonink en Marjan de Koster om het conflict binnen de PvdA Vlissingen op te lossen. Verschillende bronnen bevestigen dit tegenover Omroep Zeeland.

Lonink (oud-burgemeester van Terneuzen) en De Koster (oud-Statenlid) onderzochten op verzoek van het bestuur van de PvdA Zeeland de problemen binnen de PvdA in Vlissingen. Hier zijn de afgelopen jaren diverse raads- en bestuursleden opgestapt, naar eigen zeggen uit onvrede over het functioneren van fractievoorzitter Frances Oreel.

Het rapport van beide partijprominenten was in het voorjaar al klaar. Maar de PvdA Zeeland stelde publicatie uit, omdat Oreel bij de landelijke klachtencommissie van haar partij een klacht tegen een Vlissingse partijgenoot had ingediend wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. De PvdA Zeeland wilde pas tot publicatie overgaan van het rapport Lonink/De Koster als de klacht van Oreel was afgerond.

Geheim

Twee weken geleden kwam de PvdA-klachtencommissie tot het oordeel dat de beschuldiging van Oreel ongegrond was. Voor de PvdA Zeeland aanleiding om afgelopen zaterdag op een extra ledenvergadering de conclusies en aanbevelingen van het rapport van Lonink en De Koster met de Vlissingse achterban te delen. De rest van het rapport, bijvoorbeeld de interviews met de PvdA’ers met wie is gesproken, bleef geheim. Vervolgens trad het bestuur van de PvdA Vlissingen af, als eerste stap naar verbetering van de interne verhoudingen.

Besloten werd dat het provinciaal bestuur van de PvdA tijdelijk de leiding in de afdeling Vlissingen overneemt. Voorzitter Conny Miermans van de PvdA Zeeland: “Wij gaan nu de aanbevelingen van Lonink en De Koster uitwerken. Daarover kunnen de Vlissingse leden tijdens een vergadering begin volgend jaar hun mening geven. Wellicht wordt dan ook een nieuw afdelingsbestuur gekozen.”

Commentaar

Tijdens de ledenvergadering afgelopen zaterdag werd afgesproken dat Miermans de enige binnen de PvdA is die de media te woord staat over de problemen in Vlissingen. Ook werd afgesproken de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van Lonink en De Koster niet met de media te delen. Miermans: “Ik moet tot mijn spijt constateren dat niet iedereen zich hieraan houdt. Ik zal dat wel blijven doen. Dus ik ga niet in op de inhoud van de aanbevelingen en conclusies.”

Een aanwezige tijdens de ledenvergadering die anoniem wenst te blijven, benadrukt dat de sfeer tijdens de ledenvergadering ‘heel ontspannen’ was: “Ook formuleerde Lonink zijn aanbeveling aan Oreel heel vriendelijk. Ze zou eens bij haarzelf te rade moeten gaan wat betreft haar activiteiten in de partij. Meer zei hij niet.”

Frances Oreel laat weten dat ze als PvdA-raadslid is gehouden aan de erecode van de partij, hetgeen betekent dat ze geacht wordt haar mandaat de volle vier jaar te volbrengen. Over dit artikel zegt ze: “De informatie is niet juist. Ik veronderstel dat die uit onbetrouwbare bron komt. Ik doe een klemmend beroep op Omroep Zeeland, verdiep jullie in deze kwestie en schrijf niet zomaar wat een stel mannen beweren.”