Vlissingen laat behandeling van Joods bezit na de Tweede Wereldoorlog onderzoeken

De gemeente Vlissingen laat onderzoeken wat er met Joods vastgoed gebeurde tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Vlissingen is nooit goed uitgezocht hoeveel panden zijn onteigend en doorverkocht en hoe Vlissingen na de oorlog heeft gehandeld. Daarom laat de gemeente dit onderzoeken door historici van de Radboud Universiteit.

Vlissingen is niet de enige gemeente die zo’n onderzoek laat uitvoeren. Ook Middelburg laat onderzoek doen naar de compensatie die Joodse huizenbezitters kregen.

Onteigend en doorverkocht

Tijdens de oorlog werden in Vlissingen tientallen panden van Joodse burgers onteigend en doorverkocht. Vaak stonden degenen die terugkeerden, of hun nabestaanden, lange procedures en hoge kosten te wachten. Volgens de Radboud Universiteit verschilt het erg hoe dit per stad in zijn werk ging.

Dit onderzoek moet uitwijzen hoe Vlissingen handelde na de bevrijding en of er rechtsherstel plaatsvond voor de teruggekeerden of hun nabestaanden. Ook is een centrale vraag hoe de gemeente Vlissingen reageerde op het lot van Joodse inwoners tijdens de bezetting, de bevrijding en de wederopbouw.

Dit is een bericht van Omroep Zeeland.