Start nieuwe gemeentesecretaris Edwin Israël gemeente Veere

Op maandag 5 juni is Edwin Israël gestart als de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Veere. Edwin Israël is benoemd door het college van burgemeester en wethouders met instemming van de ondernemingsraad. Als gemeentesecretaris is hij eerste adviseur van het college. Daarnaast geeft hij als algemeen directeur leiding aan de gemeentelijke organisatie.

Op maandag werd er intern op het gemeentehuis een welkomstbijeenkomst georganiseerd. Edwin werd welkom geheten door burgemeester Frederiek Schouwenaar en collega’s konden door een live interview kennis maken met Edwin.

Op dinsdag is Edwin beëdigd. Met de ambtseed legde hij een verklaring af over zijn functievervulling als ambtenaar.

Edwin heeft bij diverse gemeenten gewerkt, in verschillende (leidinggevende) functies. Die ervaring zal hij nu in de gemeente Veere gaan inzetten. De beginperiode van de nieuwe gemeentesecretaris zal vooral in het teken staan van kennismaken, met zowel de diverse afdelingen binnen de gemeenten maar ook door kennismakingsgesprekken met samenwerkingspartners van de gemeente Veere.