Ook Middelburg wil miljoenen voor beschermd wonen van Vlissingen terug

Middelburg wil, net als D66 in Veere, een deel van het overschot terug dat Vlissingen heeft opgebouwd als Zeeuwse centrumgemeente voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Wethouder Willemien Treurniet: “Dat geld is van ons. Het kan niet zo zijn dat Vlissingen het vrij kan besteden, bijvoorbeeld aan straatstenen of lantaarnpalen. Daar is het niet voor bedoeld.” Het Middelburgse deel bedraagt bijna 3,8 miljoen euro.

Treurniet zei dit woensdagavond tijdens de raadscommissie Maatschappelijke Zaken als antwoord op vragen van Wim Steketee van de Lokale Partij Middelburg (LPM). Steketee verwees naar een bericht van WFM van woensdag waarin melding gemaakt werd van vragen van D66 Veere hierover.

Overschot van 31 miljoen euro

D66 Veere op haar beurt haalde een bericht aan in het blad Binnenlands Bestuur over het laatste rapport van de artikel 12-inspecteur over de financiƫle situatie van Vlissingen. De inspecteur constateert dat Vlissingen na acht jaar onder curatele daar waarschijnlijk eind volgend jaar van af is. Verder heeft de stad een overschot van 31 miljoen euro opgebouwd voor de taken als centrumgemeente. De inspecteur vindt dat Vlissingen dat bedrag mag houden, omdat de Zeeuwse gemeenten hierover geen verdeelsleutel hebben afgesproken en dat bij mogelijke overschrijding van de uitgaven het risico volledig bij Vlissingen ligt.

Voor D66 Veere was het aanleiding om het gemeentebestuur te vragen het Veerse deel van dit overschot, een bedrag van 1,4 miljoen euro, op te eisen bij Vlissingen. B&W van Veere hebben nog niet geantwoord op deze raadsvragen.

Brief aan art. 12-inspecteur

Het Middelburgse raadslid Wim Steketee wilde van wethouder Treurniet weten of zij ook de bijna 3,8 miljoen euro van het Middelburgse deel wil opeisen. Treurniet: “De functie van centrumgemeente houdt op, de Zeeuwse gemeenten gaan dit nu weer ieder afzonderlijk doen. Het Vlissingse overschot kan nog deels worden gebruikt voor verplichtingen uit voorgaande jaren. Maar het kan niet zo zijn dat Vlissingen de rest naar eigen believen kan besteden. Daarom wil ik met de overige Zeeuwse gemeenten een brief schrijven aan de artikel 12-inspecteur dat wij ons deel terug willen hebben.”

Het is niet bekend of Vlissingen zich ook achter deze brief zal scharen.

Wethouder Willemien Treurniet van Middelburg (Omroep Zeeland)