Nieuwe directeur Veers Museum vanaf 1 augustus 2023

Willem Meijer wordt de nieuwe directeur van Museum Veere. Hij volgt vanaf 1 augustus 2023 de huidige directeur Veronica Frenks op die eind van dit jaar met
pensioen gaat.

Vooruitlopend op het directeurschap zal Willem vanaf 1 maart aanstaande op projectbasis werkzaam zijn voor het museum. Als inwerkperiode om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen en om al een aantal concrete projecten te gaan aanpakken.
Willem Meijer heeft een voorliefde voor kunst, cultuur en historisch erfgoed. De afgelopen jaren is hij nauw betrokken geweest bij diverse musea als samensteller van exposities, als vormgever en als adviseur. Naast ervaring in de Zeeuwse museumwereld, brengt hij kennis mee uit de culturele sector. Zo was Willem Meijer onder andere betrokken bij het project “Herdenken en Verbinden” van de Provincie Zeeland, de Liberation Route Europe in Zeeland samen met de Provincie en Erfgoed Zeeland, Saile Ruyter en was hij medeverantwoordelijk voor de herdenkingen van de Slag om de
Schelde en de Zeeuwse Admiraliteitsdagen.


Oorspronkelijk komt hij uit een heel andere hoek. Willem sloot zijn carrière bij Defensie af in 2013 als commandant van de kazerne in Vlissingen en aanspreekpunt tussen defensie en Zeeland. Daarna was hij verbonden aan het Trainingscentrum Vlissingen sen later het Veiligheidscentrum Zeeland; eerst als hoofd en later als directeur.