Nieuw cultuurbeleid maakt gemeenteraad Veere nog niet enthousiast

De commissie maatschappelijke ontwikkeling van de Veerse gemeenteraad toonde zich dinsdag 14 mei niet onverdeeld enthousiast over het nieuwe cultuurbeleid 2024-2027 ‘Cultuur Dichtbij’ . ‘Weinig concreet en nogal abstract’, zo viel meermaals te horen.

Volgens het college van B en W is het nieuwe cultuurbeleid ontstaan ‘vanaf een leeg canvas’. Dit moet uitstralen wat cultuur voor inwoners en bezoekers moet zijn: dichtbij en toegankelijk. Het is dan ook de belangrijkste boodschap van het cultuurbeleid. Er zijn in totaal tien doelstellingen beschreven in het nieuwe cultuurbeleid, onderverdeeld in vier thema’s. Die thema’s omvatten wat er in de gemeente gebeurt rondom cultuur. De thema’s zijn ‘leren en vormen’, ‘maken en meedoen’, ‘zien en bewonderen’ en ’tradities en verhalen’.

Ontmoetingsmogelijkheden

Het vorige cultuurbeleid beschreef volgens de opstellers niet volledig genoeg wat er in de gemeente Veere gebeurt op het gebied van cultuur. Het droeg de identiteit van de gemeente niet voldoende uit en was onvoldoende bekend bij cultuuraanbieders. In alle bijeenkomsten kwam terug dat Veerse cultuuraanbieders de rol van de gemeente misten in het vorige cultuurbeleid. Zij zien voor de gemeente een duidelijke rol weggelegd, met name op het gebied van bekendheid en
zichtbaarheid van het cultuuraanbod voor inwoners en bezoekers. Er moeten ontmoetingsmogelijkheden zijn voor cultuuraanbieders en amateurkunstenaars onderling, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft.

Abstractieniveau

Dat een gedegen cultuurbeleid nodig is, leek niemand te betwijfelen. Onder meer Stijn van Kervinck (Hart voor Veere) was geschrokken van het abstractieniveau. “Een doelgericht en amtieus cultuurbeleid is nodig, maar de vraag is of dit het beleidsstuk is waarop we zitten te wachten”, vond hij. Van Kervinck verspreidde het Haarlemse Cultuurplan ‘Cultuur Maakt Haarlem’ bij wijze van voorbeeld onder de commissieleden.

Paul Barendregt (VVD) was ook niet echt enthousiast. “Oude wijn in nieuwe zakken”, vond hij. Peter Meijs van PvdA-GroenLinks miste de link met inwoners en toeristen, als afnemers van kunst en cultuur. Jan de Visser (SGP) zei als leraar te hechten aan de verbindende rol van cultuur. Hij pleitte voor een ‘Veers verhaal’, dat ook aan scholieren kon worden aangeboden. Welk verhaal?, wilde Johan Sanderse (CDA) weten. De dorpen binnen de gemeenten verschillen onderling sterk. Na enige discussie gaf De Visser aan dat dat wel vrijblijvend moet worden aangeboden.

Musea

Rene Molenaar (ChristenUnie) drong er op aan haast te maken. Musea in de gemeente zitten dringend op extra geld te wachten. Hij doelde op onder meer de Schotse Huizen in Veere. “Musea hebben budgetten nodig waarmee ze uit de voeten kunnen. We moeten snel beginnen met dit nieuwe cultuurbeleid, zodat we ze de wind in de zeilen kunnen geven.” Molenaar was blij dat er nu geld wordt uitgetrokken voor cultuur in de gemeente Veere. “In het verleden was dat wel anders”, zei hij. “Als je meer ambitie wilt in je cultuurbeleid wilt mag dat ook wat kosten.”

Wethouder Bert Tuk zegde toe de suggesties mee te nemen.