‘Mogelijke boetes door onduidelijke bebording Boulevard voor automobilisten’

De SGP-fractie in de Vlissingse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college van B en W over de bebording van de Bouelevard. Automobilisten worden niet overal duidelijk gewaarschuwd, zodat een boete mogelijk is, zegt raadslid Lilian Janse.

“We hebben deze vragen opgesteld naar aanleiding van gesprekken met bewoners en ondernemers op de boulevards”, zegt raadslid Lilian Janse. “Zij constateren dat veel automobilisten, en dan met name bezoekers/toeristen, ’s middags en ’s avonds het halve rondje boulevard rijden, dus de Boulevard Evertsen en Bankert.” De SGP is poolshoogte gaan nemen en heeft geconstateerd dat automobilisten, komend van de Kenau Hasselaarstraat, niet adequaat door bebording worden gewaarschuwd. Komend vanaf oprit De Nolle worden automobilisten wel gewaarschuwd met matrixbord, waarvan de tekst om 12.00 uur automatisch wijzigt (afsluiting boulevards voor gemotoriseerd verkeer).

Kentekenregistratie

Maar de borden na de draai, vanaf de Kenau Hasselaarstraat de Boulevard Evertsen op, staan zodanig opgesteld dat automobilisten ze over het hoofd zullen zien, vreest Janse. “Bovendien moet je daar goed op het fietsverkeer letten, dus grote kans dat je de borden mist.” Dat kan dus tot boetes leiden, terwijl de situatie niet duidelijk is. Dat geldt zeker voor automobilisten van buiten Vlissingen, zegt Janse. Omdat er kentekenregistratie plaatsvindt vanaf april en per mei 2024 daadwerkelijk wordt beboet, vindt de SGP het wel zo eerlijk dat iedereen adequaat dient te worden gewaarschuwd, vindt de SGP.

Bittere nasmaak bezoek

“Het bezoek aan Vlissingen mag achteraf wat ons betreft geen bittere nasmaak opleveren omdat een boete op de deurmat valt voor een overtreding waarvoor onze bezoekers niet afdoende zijn geïnformeerd”, aldus Janse. Verder wil de SGP weten wat er met de geïnde boetebedragen gebeurt. Komen die ten goede aan de gemeente Vlissingen of worden ze door het CJIB geïnd? Het college van B en W zal de vragen schriftelijk beantwoorden.

Foto: SGP Vlissingen